AKIT
English Eesti

problem-oriented language

probleemikeel, rakenduskeel

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
programmikeel,
mingisse klassi kuuluvate
probleemide lahendamiseks,
näiteks
- loenditöötluskeel
- otsingukeel
- simuleerimiskeel

ISO/IEC 2382:
programmikeel, mis kajastab
teatava rakendusvaldkonna mõisteid,
näiteks:
- SQL andmebaasirakendusteks
- COBOL ärirakendusteks.

ülevaateid
http://www.expertsmind.com/questions/explain-problem-oriented-and-procedure-oriented-language-30163488.aspx

https://dl.acm.org/doi/10.5555/1074100.1074718

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Problem-oriented_language

http://repository.ias.ac.in/38341/1/12-PUB.pdf