port

port

olemus
(a) liik liideseid kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary:
5. (computing) a logical or physical construct in and from which data are transferred
6. (computing) a female connector of an electronic device, into which a cable's male connector can be inserted

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_port_(hardware)

(b) liides suhtluseks võrgu kaudu
ISO/IEC 2382:
(i) lõpp-punkt, mille kaudu signaalid saavad
võrku siseneda või sealt väljuda
= a termination point through which signals can
enter or leave a network

(ii) funktsionaalüksus, mille kaudu andmed saavad
siseneda võrku või väljuda sellest
= a functional unit through which data can
enter or leave a network


ISO/IEC 27033-1:
ühenduse otspunkt; Interneti protokollides
TCP- või UDP-ühenduse loogilise kanali otspunkt;
TCP- või UDP-põhistele rakendusprotokollidele ja
teenustele on enamasti kinnistatud vaike-pordinumbrid,
näiteks port 80 protokollile HTTP
= endpoint to a connection
Note. In the context of the Internet protocol, a port is a logical channel endpoint of a TCP connection or UDP messages. Application protocols which are based on TCP or UDP have typically assigned default port numbers, e.g. port 80 for HTTP.


ISO 10209:
pääsukoht objekti ühendamiseks välisvõrguga
=point of access to an object intended for connection to an external network
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_(computer_networking)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

üldtuntud vaikenumbreid (some common port numbers)
20 -- FTP andmed
21 -- FTP käsud
22 -- SSH
23 -- Telnet
25 -- SMTP
37 -- ajateenuse protokoll
43 -- WHOIs
53 -- DNS
79 -- Finger
80 -- HTTP
88 -- Kerberos
110 -- POP3
119ja 433 -- NNTP (uudisegrupid)
143 -- IMAP
156 -- SQL Server
161 -- SNMP
179 -- BGP
194 -- IRC
389 -- LDAP
443 -- HTTPS

pordinumbrite register:
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml

vt ka
- dünaamiline port
- jadaport
- kaughaldusport
- magistraaliport
- pordieraldus
- pordikanal
- pordilukk
- pordiosavus
- pordipaljundi (1)
- pordipaljundi (2)
- pordiskanner
- porditeisendus, NAPT
- portide filtreerimine
- portide peegeldamine
- portide skaneerimine
- registreeritud port
- sildeport
- süsteemiport

Toimub laadimine

port

port

olemus
(a) liik liideseid kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary:
5. (computing) a logical or physical construct in and from which data are transferred
6. (computing) a female connector of an electronic device, into which a cable's male connector can be inserted

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_port_(hardware)

(b) liides suhtluseks võrgu kaudu
ISO/IEC 2382:
(i) lõpp-punkt, mille kaudu signaalid saavad
võrku siseneda või sealt väljuda
= a termination point through which signals can
enter or leave a network

(ii) funktsionaalüksus, mille kaudu andmed saavad
siseneda võrku või väljuda sellest
= a functional unit through which data can
enter or leave a network


ISO/IEC 27033-1:
ühenduse otspunkt; Interneti protokollides
TCP- või UDP-ühenduse loogilise kanali otspunkt;
TCP- või UDP-põhistele rakendusprotokollidele ja
teenustele on enamasti kinnistatud vaike-pordinumbrid,
näiteks port 80 protokollile HTTP
= endpoint to a connection
Note. In the context of the Internet protocol, a port is a logical channel endpoint of a TCP connection or UDP messages. Application protocols which are based on TCP or UDP have typically assigned default port numbers, e.g. port 80 for HTTP.


ISO 10209:
pääsukoht objekti ühendamiseks välisvõrguga
=point of access to an object intended for connection to an external network
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_(computer_networking)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

üldtuntud vaikenumbreid (some common port numbers)
20 -- FTP andmed
21 -- FTP käsud
22 -- SSH
23 -- Telnet
25 -- SMTP
37 -- ajateenuse protokoll
43 -- WHOIs
53 -- DNS
79 -- Finger
80 -- HTTP
88 -- Kerberos
110 -- POP3
119ja 433 -- NNTP (uudisegrupid)
143 -- IMAP
156 -- SQL Server
161 -- SNMP
179 -- BGP
194 -- IRC
389 -- LDAP
443 -- HTTPS

pordinumbrite register:
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml

vt ka
- dünaamiline port
- jadaport
- kaughaldusport
- magistraaliport
- pordieraldus
- pordikanal
- pordilukk
- pordiosavus
- pordipaljundi (1)
- pordipaljundi (2)
- pordiskanner
- porditeisendus, NAPT
- portide filtreerimine
- portide peegeldamine
- portide skaneerimine
- registreeritud port
- sildeport
- süsteemiport

Palun oodake...

Tõrge

port

port

olemus
(a) liik liideseid kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary:
5. (computing) a logical or physical construct in and from which data are transferred
6. (computing) a female connector of an electronic device, into which a cable's male connector can be inserted

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_port_(hardware)

(b) liides suhtluseks võrgu kaudu
ISO/IEC 2382:
(i) lõpp-punkt, mille kaudu signaalid saavad
võrku siseneda või sealt väljuda
= a termination point through which signals can
enter or leave a network

(ii) funktsionaalüksus, mille kaudu andmed saavad
siseneda võrku või väljuda sellest
= a functional unit through which data can
enter or leave a network


ISO/IEC 27033-1:
ühenduse otspunkt; Interneti protokollides
TCP- või UDP-ühenduse loogilise kanali otspunkt;
TCP- või UDP-põhistele rakendusprotokollidele ja
teenustele on enamasti kinnistatud vaike-pordinumbrid,
näiteks port 80 protokollile HTTP
= endpoint to a connection
Note. In the context of the Internet protocol, a port is a logical channel endpoint of a TCP connection or UDP messages. Application protocols which are based on TCP or UDP have typically assigned default port numbers, e.g. port 80 for HTTP.


ISO 10209:
pääsukoht objekti ühendamiseks välisvõrguga
=point of access to an object intended for connection to an external network
https://en.wikipedia.org/wiki/Port_(computer_networking)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers

üldtuntud vaikenumbreid (some common port numbers)
20 -- FTP andmed
21 -- FTP käsud
22 -- SSH
23 -- Telnet
25 -- SMTP
37 -- ajateenuse protokoll
43 -- WHOIs
53 -- DNS
79 -- Finger
80 -- HTTP
88 -- Kerberos
110 -- POP3
119ja 433 -- NNTP (uudisegrupid)
143 -- IMAP
156 -- SQL Server
161 -- SNMP
179 -- BGP
194 -- IRC
389 -- LDAP
443 -- HTTPS

pordinumbrite register:
http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml

vt ka
- dünaamiline port
- jadaport
- kaughaldusport
- magistraaliport
- pordieraldus
- pordikanal
- pordilukk
- pordiosavus
- pordipaljundi (1)
- pordipaljundi (2)
- pordiskanner
- porditeisendus, NAPT
- portide filtreerimine
- portide peegeldamine
- portide skaneerimine
- registreeritud port
- sildeport
- süsteemiport

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!