AKIT
English Eesti

SQL

SQL

(= structured query language, "struktureeritud päringute keel")

olemus
deklaratiivne interaktsiooni- ja programmikeel
- korteežipõhine
- relatsioonandmebaaside halduseks ja kasutamiseks
- algversioon IBM, 1974
- toetab ka hajusandmebaase
- sisaldab käske andmebaasiobjektide
------ loomiseks: CREATE TABLE, CREATE VIEW
------ muutmiseks: ALTER
------ kasutamiseks: SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE
- teostusi on
------ omandtarkvarana: Oracle, Microsoft SQL Server jt
------ lähtekoodtarkvarana: MySQL, PostgreSQL jt

ülevaateid
https://www.tutorialspoint.com/sql/sql-overview.htm

http://www.sqlcourse.com/intro.html

http://troels.arvin.dk/db/rdbms/

https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp

https://www.stat.berkeley.edu/~spector/sql.pdf

https://www.codecademy.com/articles/sql-commands

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9075:-1:ed-5:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9075:-2:ed-5:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9075:-3:ed-5:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9075:-4:ed-6:v1:en

vt ka
- MySQL
- NoSQL
- pime SQL-süst
- PL/SQL
- SQL Slammer
- SQL-süst