AKIT
English Eesti

open-source software (1)

lähtekoodtarkvara, sortsvara

Õ:(i) ei ole sama mis vaba tarkvara (free software), priivara (freeware) ega avalik tarkvara (public-domain software); läbisegi kõigi nende tähenduses kasutatav "vabavara" või "avavara" on eksitav
(ii) lühikuju "sortsvara" on ettepanek legaliseerida source code'i slängivaste

olemus
liik tarkvaratooteid:
- kasutaja saab lähtekoodi
- litsents (tasuta või tasuline) lubab tal seda
------ uurida
------ muuta
------ tuletada sellest uut
- litsents annab muidki õigusi, mis
tavaliselt jäävad autoriõiguse omanikule
- seega osaleb kasutajaskond arendustöös
- puudused avastatakse ja kõrvaldatakse kiiremini
- eriti levinud on Unixi/Linuxi maailmas

täpsemalt
https://opensource.com/resources/what-open-source

https://www.howtogeek.com/129967/htg-explains-what-is-open-source-software-and-why-you-should-care/

https://opensource.com/article/17/11/10-open-source-technology-trends-2018

https://www.slideshare.net/synaq/open-vs-closed-free-beer-presentation

https://www.wired.com/story/wired-guide-open-source-software/

näiteid
https://curlie.org/Computers/Open_Source/Software

https://www.techradar.com/news/the-best-open-source-software

https://techlog360.com/best-open-source-alternatives/

vt ka
- avakoodmudel
- OSI-tarkvara