operation problem resolution

käitusprobleemide lahendamine

olemus
ISO/IEC 12207:
See tegevus koosneb järgmistest töödest.
6.4.9.3.5.1 Operaator peab tuvastatud probleemid nende lahendamiseks edastama tarkvara probleemide lahendamise protsessile.
6.4.9.3.5.2 Kui teatatud probleemile on enne püsiva lahenduse väljastust olemas ajutine hädalahendus, tuleb probleemiteate algatajale anda võimalus seda kasutada. Püsivaid parandusi, varem puudunud funktsioone või eriomadusi ning süsteemi täiustusi tuleb käituses olevale tarkvaratootele rakendada tarkvara hoolduse protsessi abil
= This activity consists of the following tasks:
6.4.9.3.5.1 The operator shall forward identified problems to the Software Problem Resolution Process for resolution.
6.4.9.3.5.2 If a reported problem has a temporary work-around before a permanent solution can be
released, the originator of the problem report shall be given the option to use it. Permanent corrections,
releases that include previously omitted functions or features, and system improvements shall be applied to
the operational software product using the Software Maintenance Process.

Toimub laadimine

operation problem resolution

käitusprobleemide lahendamine

olemus
ISO/IEC 12207:
See tegevus koosneb järgmistest töödest.
6.4.9.3.5.1 Operaator peab tuvastatud probleemid nende lahendamiseks edastama tarkvara probleemide lahendamise protsessile.
6.4.9.3.5.2 Kui teatatud probleemile on enne püsiva lahenduse väljastust olemas ajutine hädalahendus, tuleb probleemiteate algatajale anda võimalus seda kasutada. Püsivaid parandusi, varem puudunud funktsioone või eriomadusi ning süsteemi täiustusi tuleb käituses olevale tarkvaratootele rakendada tarkvara hoolduse protsessi abil
= This activity consists of the following tasks:
6.4.9.3.5.1 The operator shall forward identified problems to the Software Problem Resolution Process for resolution.
6.4.9.3.5.2 If a reported problem has a temporary work-around before a permanent solution can be
released, the originator of the problem report shall be given the option to use it. Permanent corrections,
releases that include previously omitted functions or features, and system improvements shall be applied to
the operational software product using the Software Maintenance Process.

Palun oodake...

Tõrge

operation problem resolution

käitusprobleemide lahendamine

olemus
ISO/IEC 12207:
See tegevus koosneb järgmistest töödest.
6.4.9.3.5.1 Operaator peab tuvastatud probleemid nende lahendamiseks edastama tarkvara probleemide lahendamise protsessile.
6.4.9.3.5.2 Kui teatatud probleemile on enne püsiva lahenduse väljastust olemas ajutine hädalahendus, tuleb probleemiteate algatajale anda võimalus seda kasutada. Püsivaid parandusi, varem puudunud funktsioone või eriomadusi ning süsteemi täiustusi tuleb käituses olevale tarkvaratootele rakendada tarkvara hoolduse protsessi abil
= This activity consists of the following tasks:
6.4.9.3.5.1 The operator shall forward identified problems to the Software Problem Resolution Process for resolution.
6.4.9.3.5.2 If a reported problem has a temporary work-around before a permanent solution can be
released, the originator of the problem report shall be given the option to use it. Permanent corrections,
releases that include previously omitted functions or features, and system improvements shall be applied to
the operational software product using the Software Maintenance Process.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!