optical interconnection

optiline sidestus

olemus
seadmete, komponentide või kiibielementide
kokkuühendamine optilise kandja abil,
näiteks optroni või valguskaabliga
=
connecting devices, components, or chip circuits together using an optical medium, for example, an optocoupler or optical cable

ülevaateid
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239958/FULLTEXT01.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_interconnect

https://www.optcore.net/100g400g-optical-interconnection-technology-of-next-generation-data-center/

vt ka
- optiline side
- sidestus

Toimub laadimine

optical interconnection

optiline sidestus

olemus
seadmete, komponentide või kiibielementide
kokkuühendamine optilise kandja abil,
näiteks optroni või valguskaabliga
=
connecting devices, components, or chip circuits together using an optical medium, for example, an optocoupler or optical cable

ülevaateid
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239958/FULLTEXT01.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_interconnect

https://www.optcore.net/100g400g-optical-interconnection-technology-of-next-generation-data-center/

vt ka
- optiline side
- sidestus

Palun oodake...

Tõrge

optical interconnection

optiline sidestus

olemus
seadmete, komponentide või kiibielementide
kokkuühendamine optilise kandja abil,
näiteks optroni või valguskaabliga
=
connecting devices, components, or chip circuits together using an optical medium, for example, an optocoupler or optical cable

ülevaateid
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:239958/FULLTEXT01.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_interconnect

https://www.optcore.net/100g400g-optical-interconnection-technology-of-next-generation-data-center/

vt ka
- optiline side
- sidestus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!