operation activation and check-out

käituse aktiveerimine ja proovimine

olemus
ISO/IEC 12207, 6.4.9.3.2:
See tegevus koosneb järgmistest töödest.
6.4.9.3.2.1 Tarkvaratoote iga väljalaske puhul peab operaator sooritama käitustestimise ja kui see rahuldab ettemääratud kriteeriume, andma tarkvaratoote käituskasutusse.
6.4.9.3.2.2 Operaator peab tagama, et tarkvarakood ja andmebaasid oleksid algatatavad, käitatavad ja lõpetatavad nii, nagu on kirjeldatud plaanis.
6.4.9.3.2.3 Operaator peab aktiveerima süsteemi talle kavandatud käitusolukorras, väljastama teenuse eksemplare või pidevat teenust vastavalt talle kavandatud eesmärgile.
This activity consists of the following tasks:
6.4.9.3.2.1
For each release of the software product, the operator shall perform operational testing, and,
on satisfying the specified criteria, release the software product for operational use.
6.4.9.3.2.2
The operator shall ensure that the software code and databases initialize, execute, and
terminate as described in the plan.
6.4.9.3.2.3
The operator shall activate the system in its intended operational situation to deliver instances
of service or continuous service according to its intended purpose.

Toimub laadimine

operation activation and check-out

käituse aktiveerimine ja proovimine

olemus
ISO/IEC 12207, 6.4.9.3.2:
See tegevus koosneb järgmistest töödest.
6.4.9.3.2.1 Tarkvaratoote iga väljalaske puhul peab operaator sooritama käitustestimise ja kui see rahuldab ettemääratud kriteeriume, andma tarkvaratoote käituskasutusse.
6.4.9.3.2.2 Operaator peab tagama, et tarkvarakood ja andmebaasid oleksid algatatavad, käitatavad ja lõpetatavad nii, nagu on kirjeldatud plaanis.
6.4.9.3.2.3 Operaator peab aktiveerima süsteemi talle kavandatud käitusolukorras, väljastama teenuse eksemplare või pidevat teenust vastavalt talle kavandatud eesmärgile.
This activity consists of the following tasks:
6.4.9.3.2.1
For each release of the software product, the operator shall perform operational testing, and,
on satisfying the specified criteria, release the software product for operational use.
6.4.9.3.2.2
The operator shall ensure that the software code and databases initialize, execute, and
terminate as described in the plan.
6.4.9.3.2.3
The operator shall activate the system in its intended operational situation to deliver instances
of service or continuous service according to its intended purpose.

Palun oodake...

Tõrge

operation activation and check-out

käituse aktiveerimine ja proovimine

olemus
ISO/IEC 12207, 6.4.9.3.2:
See tegevus koosneb järgmistest töödest.
6.4.9.3.2.1 Tarkvaratoote iga väljalaske puhul peab operaator sooritama käitustestimise ja kui see rahuldab ettemääratud kriteeriume, andma tarkvaratoote käituskasutusse.
6.4.9.3.2.2 Operaator peab tagama, et tarkvarakood ja andmebaasid oleksid algatatavad, käitatavad ja lõpetatavad nii, nagu on kirjeldatud plaanis.
6.4.9.3.2.3 Operaator peab aktiveerima süsteemi talle kavandatud käitusolukorras, väljastama teenuse eksemplare või pidevat teenust vastavalt talle kavandatud eesmärgile.
This activity consists of the following tasks:
6.4.9.3.2.1
For each release of the software product, the operator shall perform operational testing, and,
on satisfying the specified criteria, release the software product for operational use.
6.4.9.3.2.2
The operator shall ensure that the software code and databases initialize, execute, and
terminate as described in the plan.
6.4.9.3.2.3
The operator shall activate the system in its intended operational situation to deliver instances
of service or continuous service according to its intended purpose.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!