organizational project-enabling processes

korralduslikud projektivõimalduse protsessid

olemus
ISO/IEC 15288, 5.6.3:
Korralduslikud projektivõimalduse protsessid tegelevad nende ressursside andmisega, mida
vajatakse võimaldamaks projektil rahuldada organisatsiooni huvipoolte vajadusi ja ootusi.
Korralduslikud projektivõimalduse protsessid tegelevad enamasti strateegilisel tasemel
organisatsiooni äritegevuse või ettevõtmise halduse ja täiustamisega, andes ja jaotades ressursse ja
varasid ning hallates riske konkurentsi või ebakindluse olukordades.
= The Organizational Project-Enabling Processesare concerned with providing the resources needed to enable the project to meet the needs and expectations of the organization’s interested parties. The Organizational Project-Enabling Processes are typically concerned at a strategic level with the management and improvement of the organization’s business or undertaking, with the provision and deployment of resources and assets, and with its management of risks in competitive or uncertain situations.

Toimub laadimine

organizational project-enabling processes

korralduslikud projektivõimalduse protsessid

olemus
ISO/IEC 15288, 5.6.3:
Korralduslikud projektivõimalduse protsessid tegelevad nende ressursside andmisega, mida
vajatakse võimaldamaks projektil rahuldada organisatsiooni huvipoolte vajadusi ja ootusi.
Korralduslikud projektivõimalduse protsessid tegelevad enamasti strateegilisel tasemel
organisatsiooni äritegevuse või ettevõtmise halduse ja täiustamisega, andes ja jaotades ressursse ja
varasid ning hallates riske konkurentsi või ebakindluse olukordades.
= The Organizational Project-Enabling Processesare concerned with providing the resources needed to enable the project to meet the needs and expectations of the organization’s interested parties. The Organizational Project-Enabling Processes are typically concerned at a strategic level with the management and improvement of the organization’s business or undertaking, with the provision and deployment of resources and assets, and with its management of risks in competitive or uncertain situations.

Palun oodake...

Tõrge

organizational project-enabling processes

korralduslikud projektivõimalduse protsessid

olemus
ISO/IEC 15288, 5.6.3:
Korralduslikud projektivõimalduse protsessid tegelevad nende ressursside andmisega, mida
vajatakse võimaldamaks projektil rahuldada organisatsiooni huvipoolte vajadusi ja ootusi.
Korralduslikud projektivõimalduse protsessid tegelevad enamasti strateegilisel tasemel
organisatsiooni äritegevuse või ettevõtmise halduse ja täiustamisega, andes ja jaotades ressursse ja
varasid ning hallates riske konkurentsi või ebakindluse olukordades.
= The Organizational Project-Enabling Processesare concerned with providing the resources needed to enable the project to meet the needs and expectations of the organization’s interested parties. The Organizational Project-Enabling Processes are typically concerned at a strategic level with the management and improvement of the organization’s business or undertaking, with the provision and deployment of resources and assets, and with its management of risks in competitive or uncertain situations.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!