one-to-many comparison

üks-mitmega võrdlus, simultaanvõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine mitmega
= comparing one entity to many

näide
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusskooride saamise protsess, mis võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimikut(-teimikuid)
mitme teise biomeetriaandmesubjekti biomeetriliste etalonidega
Märkus 1 Termin "võrdleb" tähendab võrdlemist biomeetria mõttes.
= process in which biometric probe(s) of one biometric data subject is compared against the biometric references of more than one biometric data subject to return a set of comparison scores
Note 1. The term “compared” refers to comparison (37.05.07) in the biometric (37.01.01) sense.


vt ka
- monovõrdlus

Toimub laadimine

one-to-many comparison

üks-mitmega võrdlus, simultaanvõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine mitmega
= comparing one entity to many

näide
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusskooride saamise protsess, mis võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimikut(-teimikuid)
mitme teise biomeetriaandmesubjekti biomeetriliste etalonidega
Märkus 1 Termin "võrdleb" tähendab võrdlemist biomeetria mõttes.
= process in which biometric probe(s) of one biometric data subject is compared against the biometric references of more than one biometric data subject to return a set of comparison scores
Note 1. The term “compared” refers to comparison (37.05.07) in the biometric (37.01.01) sense.


vt ka
- monovõrdlus

Palun oodake...

Tõrge

one-to-many comparison

üks-mitmega võrdlus, simultaanvõrdlus

olemus
ühe olemi võrdlemine mitmega
= comparing one entity to many

näide
ISO/IEC 2382-37:
võrdlusskooride saamise protsess, mis võrdleb
ühe biomeetriaandmesubjekti biomeetriateimikut(-teimikuid)
mitme teise biomeetriaandmesubjekti biomeetriliste etalonidega
Märkus 1 Termin "võrdleb" tähendab võrdlemist biomeetria mõttes.
= process in which biometric probe(s) of one biometric data subject is compared against the biometric references of more than one biometric data subject to return a set of comparison scores
Note 1. The term “compared” refers to comparison (37.05.07) in the biometric (37.01.01) sense.


vt ka
- monovõrdlus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!