AKIT
English Eesti

biometric data subject

biomeetriaandmesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382, 19795, TR 24741, 24745:
isik, kelle
individualiseeritud biomeetriaandmed
on biomeetriasüsteemis:
- "individualiseeritud" eristab neist,
kelle agregaatandmeid kasutati
biomeetriaalgoritmi loomisel,
näiteks kõneleja tuvastuse
universaaltausta mudelis või
omavektornägude baaskogumis

ISO/IEC TR 24714:
isik, kes annab biomeetriaandmeid
nende salvestuseks või võrdlemiseks
biomeetriasüsteemis

vt ka
- biomeetriahõivesubjekt