AKIT
English Eesti

biometric data subject

biomeetriaandmesubjekt

olemus
ISO/IEC 2382-37:2022:
isik, kelle biomeetriaandmed on
individualiseerituina biomeetriasüsteemis;
individualiseeritus eristab teda neist,
kelle agregaatandmeid kasutati
biomeetriaalgoritmi loomisel,
näiteks kõneleja tuvastuse
universaaltausta mudelis või
omavektornägude baaskogumis
=
individual whose individualized biometric data is within the biometric system
Note. The intent of the word “individualized” is to distinguish biometric data subjects from those whose aggregated data was used in the creation of the biometric recognitionalgorithm. Examples of individuals contributing biometric data who are not biometric data subjects include those who contributed to a Universal Background Model in speaker recognition systems, or who contributed to the creation of an eigenface basis set in a facial recognition system.


vt ka
- biomeetriahõivesubjekt