AKIT
English Eesti

eigenface

omavektornägu

olemus
omavektorite hulk,
tuletatuna kovariatsioonimaatriksist,
mis on määratud näokujutiste
paljumõõtmelisel vektorruumil:
- iseloomustab näo kui terviku individuaalseid erijooni
- võimaldab vähendada tuvastusmudelite mõõtmelisust
- toorandmetest saab tuletada peakomponentide meetodiga

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=e-d7WHdvBIk

http://jeremykun.com/2011/07/27/eigenfaces/

https://onionesquereality.wordpress.com/2009/02/11/face-recognition-using-eigenfaces-and-distance-classifiers-a-tutorial/

vt ka
- omavektorpea