equal error rate

võrdveategur

olemus
ISO/IEC 2382-37:
väärtus, mille puhul esimest ja teist tüüpi vigade suhtosad on võrdsed
Märkus 1 Võrdveategur võib mitte olla otseselt nähtav esimest ja teist tüüpi vigade suhtosadest, vaid võib nõuda interpolatsiooni.
Märkus 2 See määratlus kehtib rangelt ainult pidevate tulemskooridega biomeetriasüsteemides.
= value at which the Type I and Type II error proportions are equal
Note 1 . The equal error rate can be not directly observable from the Type I and II error proportions but can require interpolation.
Note 2. This definition applies strictly only to biometric systems with continuous output scores.

Toimub laadimine

equal error rate

võrdveategur

olemus
ISO/IEC 2382-37:
väärtus, mille puhul esimest ja teist tüüpi vigade suhtosad on võrdsed
Märkus 1 Võrdveategur võib mitte olla otseselt nähtav esimest ja teist tüüpi vigade suhtosadest, vaid võib nõuda interpolatsiooni.
Märkus 2 See määratlus kehtib rangelt ainult pidevate tulemskooridega biomeetriasüsteemides.
= value at which the Type I and Type II error proportions are equal
Note 1 . The equal error rate can be not directly observable from the Type I and II error proportions but can require interpolation.
Note 2. This definition applies strictly only to biometric systems with continuous output scores.

Palun oodake...

Tõrge

equal error rate

võrdveategur

olemus
ISO/IEC 2382-37:
väärtus, mille puhul esimest ja teist tüüpi vigade suhtosad on võrdsed
Märkus 1 Võrdveategur võib mitte olla otseselt nähtav esimest ja teist tüüpi vigade suhtosadest, vaid võib nõuda interpolatsiooni.
Märkus 2 See määratlus kehtib rangelt ainult pidevate tulemskooridega biomeetriasüsteemides.
= value at which the Type I and Type II error proportions are equal
Note 1 . The equal error rate can be not directly observable from the Type I and II error proportions but can require interpolation.
Note 2. This definition applies strictly only to biometric systems with continuous output scores.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!