entry (2)

sisenemine; sissepääs; sisend-; sisenemis-

olemus
füüsiline või virtuaalne

Wiktionary, noun:
1. the act of entering

näiteid
back entry -- tagasissekäik
burglarious entry -- sissemurdmine; murdvargus
cable entry -- kaabli sisend
entry clearance -- sissesõiduluba
entry into contract -- lepingu sõlmimine
entry into force -- jõustumine
entry into service -- teenistusse astumine
entry level -- madalaim tase
entry permit -- sissesõiduluba; sisenemisluba
entryphone -- uksetelefon
entry point -- sisenemispunkt; sisendpunkt
entry price -- sisenemishind
entry stamp -- sissesõidupitser
entry visa -- sissesõiduviisa
forcible entry -- vägivaldne sissetungimine
free entry -- vaba sissepääs; vaba turulepääs
right of entry -- riiki sisenemise õigus

vt ka
- kannul sisenemine
- saatega sisenemine
- sisestus

Toimub laadimine

entry (2)

sisenemine; sissepääs; sisend-; sisenemis-

olemus
füüsiline või virtuaalne

Wiktionary, noun:
1. the act of entering

näiteid
back entry -- tagasissekäik
burglarious entry -- sissemurdmine; murdvargus
cable entry -- kaabli sisend
entry clearance -- sissesõiduluba
entry into contract -- lepingu sõlmimine
entry into force -- jõustumine
entry into service -- teenistusse astumine
entry level -- madalaim tase
entry permit -- sissesõiduluba; sisenemisluba
entryphone -- uksetelefon
entry point -- sisenemispunkt; sisendpunkt
entry price -- sisenemishind
entry stamp -- sissesõidupitser
entry visa -- sissesõiduviisa
forcible entry -- vägivaldne sissetungimine
free entry -- vaba sissepääs; vaba turulepääs
right of entry -- riiki sisenemise õigus

vt ka
- kannul sisenemine
- saatega sisenemine
- sisestus

Palun oodake...

Tõrge

entry (2)

sisenemine; sissepääs; sisend-; sisenemis-

olemus
füüsiline või virtuaalne

Wiktionary, noun:
1. the act of entering

näiteid
back entry -- tagasissekäik
burglarious entry -- sissemurdmine; murdvargus
cable entry -- kaabli sisend
entry clearance -- sissesõiduluba
entry into contract -- lepingu sõlmimine
entry into force -- jõustumine
entry into service -- teenistusse astumine
entry level -- madalaim tase
entry permit -- sissesõiduluba; sisenemisluba
entryphone -- uksetelefon
entry point -- sisenemispunkt; sisendpunkt
entry price -- sisenemishind
entry stamp -- sissesõidupitser
entry visa -- sissesõiduviisa
forcible entry -- vägivaldne sissetungimine
free entry -- vaba sissepääs; vaba turulepääs
right of entry -- riiki sisenemise õigus

vt ka
- kannul sisenemine
- saatega sisenemine
- sisestus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!