engineering (2)

tehnostus

Õ: kohati kasutatav "tootestus" või "tehnoloome"
selles tähenduses on eksitav,
sest peale toodete tehnostatakse ka
ainuobjektide, teenuste, protsesside jm
väljatöötamist ja arendamist

olemus
nõuete, ülesannete, meetodite, protseduuride
sobivale kujule viimine
arendustööks ja tehnika meetodite rakendamiseks

Merriam-Webster:
engineer, transitive verb
1: to lay out, construct, or manage as an engineer


ISO 16484 jm:
tehnilise teadmuse hankimine ja rakendamine
soovitud eesmärke realiseerivate
seadmete, süsteemide ja protsesside
kavandamiseks ja teostuseks

Merriam-Webster:
engineer (transitive verb)
1) to lay out, construct, or manage as an engineer:
engineer a bridge
2a) to contrive or plan out usually with more or less subtle skill and craft:
engineer a business deal
b) to guide the course of:
engineer a rally
3) to modify or produce by genetic engineering:
corn engineered to resist crop pests


engineering/development stage -- tehnostus- või arendusjärk
engineering language -- tehnokeel
engineering view -- tehnovaade
engineering viewpoint -- tehniline aspekt

vt ka
- infotehnostus
- nõuete tehnostus

Toimub laadimine

engineering (2)

tehnostus

Õ: kohati kasutatav "tootestus" või "tehnoloome"
selles tähenduses on eksitav,
sest peale toodete tehnostatakse ka
ainuobjektide, teenuste, protsesside jm
väljatöötamist ja arendamist

olemus
nõuete, ülesannete, meetodite, protseduuride
sobivale kujule viimine
arendustööks ja tehnika meetodite rakendamiseks

Merriam-Webster:
engineer, transitive verb
1: to lay out, construct, or manage as an engineer


ISO 16484 jm:
tehnilise teadmuse hankimine ja rakendamine
soovitud eesmärke realiseerivate
seadmete, süsteemide ja protsesside
kavandamiseks ja teostuseks

Merriam-Webster:
engineer (transitive verb)
1) to lay out, construct, or manage as an engineer:
engineer a bridge
2a) to contrive or plan out usually with more or less subtle skill and craft:
engineer a business deal
b) to guide the course of:
engineer a rally
3) to modify or produce by genetic engineering:
corn engineered to resist crop pests


engineering/development stage -- tehnostus- või arendusjärk
engineering language -- tehnokeel
engineering view -- tehnovaade
engineering viewpoint -- tehniline aspekt

vt ka
- infotehnostus
- nõuete tehnostus

Palun oodake...

Tõrge

engineering (2)

tehnostus

Õ: kohati kasutatav "tootestus" või "tehnoloome"
selles tähenduses on eksitav,
sest peale toodete tehnostatakse ka
ainuobjektide, teenuste, protsesside jm
väljatöötamist ja arendamist

olemus
nõuete, ülesannete, meetodite, protseduuride
sobivale kujule viimine
arendustööks ja tehnika meetodite rakendamiseks

Merriam-Webster:
engineer, transitive verb
1: to lay out, construct, or manage as an engineer


ISO 16484 jm:
tehnilise teadmuse hankimine ja rakendamine
soovitud eesmärke realiseerivate
seadmete, süsteemide ja protsesside
kavandamiseks ja teostuseks

Merriam-Webster:
engineer (transitive verb)
1) to lay out, construct, or manage as an engineer:
engineer a bridge
2a) to contrive or plan out usually with more or less subtle skill and craft:
engineer a business deal
b) to guide the course of:
engineer a rally
3) to modify or produce by genetic engineering:
corn engineered to resist crop pests


engineering/development stage -- tehnostus- või arendusjärk
engineering language -- tehnokeel
engineering view -- tehnovaade
engineering viewpoint -- tehniline aspekt

vt ka
- infotehnostus
- nõuete tehnostus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!