editor (2)

redaktor

Õ: "toimeti" (0,06%) või toimetaja selles tähenduses on eksitav,
vt toimetama ja redigeerima

olemus
lugemis- ja kirjutusvõimeline rakendus
andmeüksuste loomiseks ja muutmiseks

Wiktionary:
6. (computing) a program for creating and making changes to files, especially text files

ISO 16612:
rakendus, mis võimaldab faili lugeda, kirjutada ja muuta
=
application that is both a reader and a writer capable of modifying a file

näiteid
graphics editor -- graafikaredaktor
icon editor -- ikooniredaktor
metadata editor -- metaandmete redaktor
screen editor -- ekraaniredaktor
text editor -- tekstiredaktor
vector editor-- vektorredaktor

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Editor_(disambiguation)
(the "Computer tools referred to as editor" subsection)

vt ka
- kaugredaktor

Toimub laadimine

editor (2)

redaktor

Õ: "toimeti" (0,06%) või toimetaja selles tähenduses on eksitav,
vt toimetama ja redigeerima

olemus
lugemis- ja kirjutusvõimeline rakendus
andmeüksuste loomiseks ja muutmiseks

Wiktionary:
6. (computing) a program for creating and making changes to files, especially text files

ISO 16612:
rakendus, mis võimaldab faili lugeda, kirjutada ja muuta
=
application that is both a reader and a writer capable of modifying a file

näiteid
graphics editor -- graafikaredaktor
icon editor -- ikooniredaktor
metadata editor -- metaandmete redaktor
screen editor -- ekraaniredaktor
text editor -- tekstiredaktor
vector editor-- vektorredaktor

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Editor_(disambiguation)
(the "Computer tools referred to as editor" subsection)

vt ka
- kaugredaktor

Palun oodake...

Tõrge

editor (2)

redaktor

Õ: "toimeti" (0,06%) või toimetaja selles tähenduses on eksitav,
vt toimetama ja redigeerima

olemus
lugemis- ja kirjutusvõimeline rakendus
andmeüksuste loomiseks ja muutmiseks

Wiktionary:
6. (computing) a program for creating and making changes to files, especially text files

ISO 16612:
rakendus, mis võimaldab faili lugeda, kirjutada ja muuta
=
application that is both a reader and a writer capable of modifying a file

näiteid
graphics editor -- graafikaredaktor
icon editor -- ikooniredaktor
metadata editor -- metaandmete redaktor
screen editor -- ekraaniredaktor
text editor -- tekstiredaktor
vector editor-- vektorredaktor

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Editor_(disambiguation)
(the "Computer tools referred to as editor" subsection)

vt ka
- kaugredaktor

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!