edit (1)

redigeerima

olemus
(1a) üldtähenduses:
tekst- või multimeediumteabe
(kirjutise, pildi, helisalvestise, filmi)
vormi korrigeerima, näiteks sõnastust parandama
Wiktionary, verb:
1. to change a text, or a document.
2. to alter a photograph or recording of sound or video


(1b) IT alal
Wiktionary, verb:
4. (computing) to change the contents of a file, website, etc.

ISO/IEC 2382:
andmeid ette valmistama edasisteks operatsioonideks:
- ümber paigutama
- lisama
- modifitseerima
- kustutama
- vormindama
- ümber kodeerima
- eesnulle eemaldama jms
= to prepare data for a later operation
Note. Editing may include the rearrangement, the addition or modification of data, the deletion of unwanted data, format control, code conversion, and the application of standard processes such as zero suppression.


ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutikoodi, andmete või dokumentatsiooni
vormi või vormingut modifitseerima
= to modify the form or format of computer code, data, or documentation

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2545

https://nces.ed.gov/statprog/2012/pdf/Chapter4.pdf

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/13/annex%2038%20%20data%20editing.pdf

http://ina.bnu.edu.cn/docs/20140606101513658185.pdf

vt ka
- kokkuredigeerimine
- muutelugu
- redigeerimisjälg
- toimetama

Toimub laadimine

edit (1)

redigeerima

olemus
(1a) üldtähenduses:
tekst- või multimeediumteabe
(kirjutise, pildi, helisalvestise, filmi)
vormi korrigeerima, näiteks sõnastust parandama
Wiktionary, verb:
1. to change a text, or a document.
2. to alter a photograph or recording of sound or video


(1b) IT alal
Wiktionary, verb:
4. (computing) to change the contents of a file, website, etc.

ISO/IEC 2382:
andmeid ette valmistama edasisteks operatsioonideks:
- ümber paigutama
- lisama
- modifitseerima
- kustutama
- vormindama
- ümber kodeerima
- eesnulle eemaldama jms
= to prepare data for a later operation
Note. Editing may include the rearrangement, the addition or modification of data, the deletion of unwanted data, format control, code conversion, and the application of standard processes such as zero suppression.


ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutikoodi, andmete või dokumentatsiooni
vormi või vormingut modifitseerima
= to modify the form or format of computer code, data, or documentation

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2545

https://nces.ed.gov/statprog/2012/pdf/Chapter4.pdf

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/13/annex%2038%20%20data%20editing.pdf

http://ina.bnu.edu.cn/docs/20140606101513658185.pdf

vt ka
- kokkuredigeerimine
- muutelugu
- redigeerimisjälg
- toimetama

Palun oodake...

Tõrge

edit (1)

redigeerima

olemus
(1a) üldtähenduses:
tekst- või multimeediumteabe
(kirjutise, pildi, helisalvestise, filmi)
vormi korrigeerima, näiteks sõnastust parandama
Wiktionary, verb:
1. to change a text, or a document.
2. to alter a photograph or recording of sound or video


(1b) IT alal
Wiktionary, verb:
4. (computing) to change the contents of a file, website, etc.

ISO/IEC 2382:
andmeid ette valmistama edasisteks operatsioonideks:
- ümber paigutama
- lisama
- modifitseerima
- kustutama
- vormindama
- ümber kodeerima
- eesnulle eemaldama jms
= to prepare data for a later operation
Note. Editing may include the rearrangement, the addition or modification of data, the deletion of unwanted data, format control, code conversion, and the application of standard processes such as zero suppression.


ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutikoodi, andmete või dokumentatsiooni
vormi või vormingut modifitseerima
= to modify the form or format of computer code, data, or documentation

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2545

https://nces.ed.gov/statprog/2012/pdf/Chapter4.pdf

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/13/annex%2038%20%20data%20editing.pdf

http://ina.bnu.edu.cn/docs/20140606101513658185.pdf

vt ka
- kokkuredigeerimine
- muutelugu
- redigeerimisjälg
- toimetama

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!