equivalent

ekvivalent; vaste; ekvivalentne; samaväärne

olemus
vt ekvivalentsus

näiteid
carbon equivalent -- süsinikekvivalent
equivalent airspeed -- ekvivalentne õhkkiirus
equivalent circuit -- aseskeem; ekvivalentahel
equivalent electrons -- ekvivalentelektronid
equivalent inertia -- taandatud inertsmoment
equivalent network -- ekvivalentlülitus; ekvivalentskeem
equivalent sine wave -- ekvivalentsiinuslaine
equivalent stress -- võrdpinge
equivalent weight -- ekvivalentkaal
equivalent word -- samatähenduslik sõna, sünonüüm
gram-equivalent -- grammekvivalent
money equivalent -- rahaline väärtus
reference equivalent -- hälve etaloni suhtes
thermal equivalent -- töö soojusekvivalent

Toimub laadimine

equivalent

ekvivalent; vaste; ekvivalentne; samaväärne

olemus
vt ekvivalentsus

näiteid
carbon equivalent -- süsinikekvivalent
equivalent airspeed -- ekvivalentne õhkkiirus
equivalent circuit -- aseskeem; ekvivalentahel
equivalent electrons -- ekvivalentelektronid
equivalent inertia -- taandatud inertsmoment
equivalent network -- ekvivalentlülitus; ekvivalentskeem
equivalent sine wave -- ekvivalentsiinuslaine
equivalent stress -- võrdpinge
equivalent weight -- ekvivalentkaal
equivalent word -- samatähenduslik sõna, sünonüüm
gram-equivalent -- grammekvivalent
money equivalent -- rahaline väärtus
reference equivalent -- hälve etaloni suhtes
thermal equivalent -- töö soojusekvivalent

Palun oodake...

Tõrge

equivalent

ekvivalent; vaste; ekvivalentne; samaväärne

olemus
vt ekvivalentsus

näiteid
carbon equivalent -- süsinikekvivalent
equivalent airspeed -- ekvivalentne õhkkiirus
equivalent circuit -- aseskeem; ekvivalentahel
equivalent electrons -- ekvivalentelektronid
equivalent inertia -- taandatud inertsmoment
equivalent network -- ekvivalentlülitus; ekvivalentskeem
equivalent sine wave -- ekvivalentsiinuslaine
equivalent stress -- võrdpinge
equivalent weight -- ekvivalentkaal
equivalent word -- samatähenduslik sõna, sünonüüm
gram-equivalent -- grammekvivalent
money equivalent -- rahaline väärtus
reference equivalent -- hälve etaloni suhtes
thermal equivalent -- töö soojusekvivalent

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!