effect

toime (2); mõju; efekt

Õ: toime kasutamine talitluse tähenduses
(sealhulgas "toimepidevuse" jms
keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
vahendi, toimingu, protsessi või tingimuste
kvalitatiivne tagajärg

Oxford Languages:
1. a change which is a result or consequence of an action or other cause

näiteid
adverse effect -- kahjustav toime
aftereffect -- 1. järelmõju 2. tüsistus
be in effect -- kehtima, jõus olema
by-effect -- kõrvalmõju, kõrvaltoime
carry into effect -- kehtestama; täide viima
coeffect -- koostoime
effect a contract -- lepingut sõlmima
effect a deal -- tehingut sooritama
effect a payment -- makset sooritama
effect an amendment -- parandust sisse viima
effect insurance -- kindlustuslepingut sõlmima
effect of visa -- viisa kehtivus
effecter -- täitja, täideviija, täidesaatja
effective -- toimiv; efektiivne, mõjus; jõus olev; tegelik
effector -- täitur
effectual -- mõjus, tulemuslik; seadusliku jõuga, kehtiv
effectuate -- toime panema; jõustama; teostama
in effect -- jõus, kehtiv; tegelikult, päriselt
legal effect -- 1. õiguslikud tagajärjed 2. juriidiline jõud
movable effects -- vallasvara
personal effects -- isiklikud asjad
retrospective effect -- tagasiulatuv jõud

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Effect

vt ka
- toime (1)

Toimub laadimine

effect

toime (2); mõju; efekt

Õ: toime kasutamine talitluse tähenduses
(sealhulgas "toimepidevuse" jms
keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
vahendi, toimingu, protsessi või tingimuste
kvalitatiivne tagajärg

Oxford Languages:
1. a change which is a result or consequence of an action or other cause

näiteid
adverse effect -- kahjustav toime
aftereffect -- 1. järelmõju 2. tüsistus
be in effect -- kehtima, jõus olema
by-effect -- kõrvalmõju, kõrvaltoime
carry into effect -- kehtestama; täide viima
coeffect -- koostoime
effect a contract -- lepingut sõlmima
effect a deal -- tehingut sooritama
effect a payment -- makset sooritama
effect an amendment -- parandust sisse viima
effect insurance -- kindlustuslepingut sõlmima
effect of visa -- viisa kehtivus
effecter -- täitja, täideviija, täidesaatja
effective -- toimiv; efektiivne, mõjus; jõus olev; tegelik
effector -- täitur
effectual -- mõjus, tulemuslik; seadusliku jõuga, kehtiv
effectuate -- toime panema; jõustama; teostama
in effect -- jõus, kehtiv; tegelikult, päriselt
legal effect -- 1. õiguslikud tagajärjed 2. juriidiline jõud
movable effects -- vallasvara
personal effects -- isiklikud asjad
retrospective effect -- tagasiulatuv jõud

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Effect

vt ka
- toime (1)

Palun oodake...

Tõrge

effect

toime (2); mõju; efekt

Õ: toime kasutamine talitluse tähenduses
(sealhulgas "toimepidevuse" jms
keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
vahendi, toimingu, protsessi või tingimuste
kvalitatiivne tagajärg

Oxford Languages:
1. a change which is a result or consequence of an action or other cause

näiteid
adverse effect -- kahjustav toime
aftereffect -- 1. järelmõju 2. tüsistus
be in effect -- kehtima, jõus olema
by-effect -- kõrvalmõju, kõrvaltoime
carry into effect -- kehtestama; täide viima
coeffect -- koostoime
effect a contract -- lepingut sõlmima
effect a deal -- tehingut sooritama
effect a payment -- makset sooritama
effect an amendment -- parandust sisse viima
effect insurance -- kindlustuslepingut sõlmima
effect of visa -- viisa kehtivus
effecter -- täitja, täideviija, täidesaatja
effective -- toimiv; efektiivne, mõjus; jõus olev; tegelik
effector -- täitur
effectual -- mõjus, tulemuslik; seadusliku jõuga, kehtiv
effectuate -- toime panema; jõustama; teostama
in effect -- jõus, kehtiv; tegelikult, päriselt
legal effect -- 1. õiguslikud tagajärjed 2. juriidiline jõud
movable effects -- vallasvara
personal effects -- isiklikud asjad
retrospective effect -- tagasiulatuv jõud

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Effect

vt ka
- toime (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!