AKIT
English Eesti

impact (1)

toime (1)

Õ:toime kasutamine talitluse tähenduses
(näiteks "toimepidevuse" jms
keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
üks riskianalüüsi ja seega infoturbe põhitermineid:
tegevuseesmärkide saavutatustaseme
ebasoodne muudatus turvaintsidendi tõttu,
- intsidendi tagajärje mõõt või sisu

ISO Guide 73:
positiivne ja/või negatiivne kõrvalekalle oodatavast

ISACA:
nõrkust ärakasutavast ohust tuleneva kahju suurus

ISO 22300:
halvangu tagajärg, mis mõjutab eesmärke
= outcome of a disruption affecting objectives

ülevaateid
https://simplicable.com/new/risk-impact

http://apppm.man.dtu.dk/index.php/Impact_and_Probability_in_Risk_Assessment

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

vt ka
- juhttoime
- kõrvaltoime
- privaatsustoime
- privaatsustoime kaalutlemine, PIA
- toime (2)
- toimeala
- toimeanalüüs
- võimendustoime
- äritoime analüüs
- äritoime kaalutlemine