impact (1)

toime (1)

Õ: toime kasutamine talitluse tähenduses
("toimepidevuse" jms keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
üks riskianalüüsi ja seega infoturbe põhitermineid:
tegevuseesmärkide saavutatustaseme
ebasoodne muudatus turvaintsidendi tõttu,
intsidendi tagajärje mõõt või sisu

ISACA Glossary:
nõrkust ärakasutavast ohust tuleneva kahju suurus
= magnitude of loss resulting from a threat exploiting a vulnerability

ISO 22300:
halvangu tagajärg, mis mõjutab eesmärke
= outcome of a disruption affecting objectives

ülevaateid
https://simplicable.com/new/risk-impact

http://apppm.man.dtu.dk/index.php/Impact_and_Probability_in_Risk_Assessment

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

vt ka
- juhttoime
- kõrvaltoime
- privaatsustoime
- privaatsustoime kaalutlemine, PIA
- toime (2)
- toimeala
- toimeanalüüs
- võimendustoime
- äritoime analüüs
- äritoime kaalutlemine

Toimub laadimine

impact (1)

toime (1)

Õ: toime kasutamine talitluse tähenduses
("toimepidevuse" jms keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
üks riskianalüüsi ja seega infoturbe põhitermineid:
tegevuseesmärkide saavutatustaseme
ebasoodne muudatus turvaintsidendi tõttu,
intsidendi tagajärje mõõt või sisu

ISACA Glossary:
nõrkust ärakasutavast ohust tuleneva kahju suurus
= magnitude of loss resulting from a threat exploiting a vulnerability

ISO 22300:
halvangu tagajärg, mis mõjutab eesmärke
= outcome of a disruption affecting objectives

ülevaateid
https://simplicable.com/new/risk-impact

http://apppm.man.dtu.dk/index.php/Impact_and_Probability_in_Risk_Assessment

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

vt ka
- juhttoime
- kõrvaltoime
- privaatsustoime
- privaatsustoime kaalutlemine, PIA
- toime (2)
- toimeala
- toimeanalüüs
- võimendustoime
- äritoime analüüs
- äritoime kaalutlemine

Palun oodake...

Tõrge

impact (1)

toime (1)

Õ: toime kasutamine talitluse tähenduses
("toimepidevuse" jms keelenormi eiravate moodustistena)
on tugevalt eksitav

olemus
üks riskianalüüsi ja seega infoturbe põhitermineid:
tegevuseesmärkide saavutatustaseme
ebasoodne muudatus turvaintsidendi tõttu,
intsidendi tagajärje mõõt või sisu

ISACA Glossary:
nõrkust ärakasutavast ohust tuleneva kahju suurus
= magnitude of loss resulting from a threat exploiting a vulnerability

ISO 22300:
halvangu tagajärg, mis mõjutab eesmärke
= outcome of a disruption affecting objectives

ülevaateid
https://simplicable.com/new/risk-impact

http://apppm.man.dtu.dk/index.php/Impact_and_Probability_in_Risk_Assessment

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_78.htm

vt ka
- juhttoime
- kõrvaltoime
- privaatsustoime
- privaatsustoime kaalutlemine, PIA
- toime (2)
- toimeala
- toimeanalüüs
- võimendustoime
- äritoime analüüs
- äritoime kaalutlemine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!