AKIT
English Eesti

loss (1)

kahju (1)

Õ:kohatine "pahandus" vms ajaleheväljend
ei kuulu oskuskeelde:
suurladude põleng ei ole võrreldav
kassi vaibalekakamisega

olemus
soovimatu muutuse mõõt:
- riskianalüüsi aluskomponent
- esmane infoturbe vajadust otsustav tegur
- kahjurvara, kahjursisu, kahjurvõrgu
jm kahjuliku ja kahjustava alusmõiste

ISO/IEC 2382:
turvarikke tekitatud kahjustuse või kaotuse
kvantitatiivne mõõt

ISO/IEC TR 27016:
vara väärtuse langus

Wiktionary:
7. (financial, countable) The sum an entity loses on balance.

näiteid
experience a loss -- kahju kandma
inflict a loss -- kahju tekitama
loss adjuster -- kahjukäsitleja
loss adjusting -- kahjukäsitlus
loss by sea -- merekahju
loss event -- kahjujuhtum
loss from transfer of property
-- kahju vara võõrandamisest
loss replacement -- kahju hüvitamine; kahjuhüvitis
pecuniary loss -- materiaalne kahju
reject loss -- praagikahju
severe loss -- suur kahju

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- juhukahjustus
- kaaskahju
- kahju (2)
- kahju (3)
- kahju aastasagedus
- kahjuallikas
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustav kasutaja
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- kahjutegur
- oodatav aastakahju
- oodatav hetkkahju
- oodatav kahju