AKIT
English Eesti

loss (1)

kahju (1)

olemus
soovimatu muutuse mõõt
- riskianalüüsi aluskomponent
- esmane infoturbe vajadust otsustav tegur
- kahjurvara, kahjursisu, kahjurvõrgu jms alusmõiste

ISO/IEC 2382:
turvarikke tekitatud kahjustuse või kaotuse kvantitatiivne mõõt

ISO/IEC TR 27016: vara väärtuse langus

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- juhukahjustus
- kaaskahju
- kahju (2)
- kahju (3)
- kahju aastasagedus
- kahjuallikas
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustav kasutaja
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- kahjutegur
- oodatav aastakahju
- oodatav hetkkahju
- oodatav kahju