lower limit

alaraja

Õ: st alumine (vrd alaosa, alakeha, alaserv jpt),
kohatine "alamraja" on aga pärit hoopis
alluvussuhet väljendavast paarist ülem-/alam-

olemus
(a) alamhulga alaraja:
osaliselt järjestatud hulga \(A\) alamhulga \(B\) alaraja \(\inf B\) on alamhulga \(B\) suurim alatõke,
st \(\inf B \ge a\) alamhulga \(B\) iga alatõkke \(a\) korral
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_and_lower_bounds
https://en.wikipedia.org/wiki/Infimum_and_supremum
näide:
reaalarvude iga alamhulk, millel leidub alatõke, on ka alaraja (nn. pidevuse aksioom)

(b) summa alaraja:
summeerimisindeksi minimaalväärtus
https://people.richland.edu/james/lecture/m116/sequences/sequences.html

(c) integraali alaraja:
integreerimispiirkonna minimaalväärtus
https://www.mathcentre.ac.uk/resources/Engineering%20maths%20first%20aid%20kit/latexsource%20and%20diagrams/8_9.pdf

Toimub laadimine

lower limit

alaraja

Õ: st alumine (vrd alaosa, alakeha, alaserv jpt),
kohatine "alamraja" on aga pärit hoopis
alluvussuhet väljendavast paarist ülem-/alam-

olemus
(a) alamhulga alaraja:
osaliselt järjestatud hulga \(A\) alamhulga \(B\) alaraja \(\inf B\) on alamhulga \(B\) suurim alatõke,
st \(\inf B \ge a\) alamhulga \(B\) iga alatõkke \(a\) korral
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_and_lower_bounds
https://en.wikipedia.org/wiki/Infimum_and_supremum
näide:
reaalarvude iga alamhulk, millel leidub alatõke, on ka alaraja (nn. pidevuse aksioom)

(b) summa alaraja:
summeerimisindeksi minimaalväärtus
https://people.richland.edu/james/lecture/m116/sequences/sequences.html

(c) integraali alaraja:
integreerimispiirkonna minimaalväärtus
https://www.mathcentre.ac.uk/resources/Engineering%20maths%20first%20aid%20kit/latexsource%20and%20diagrams/8_9.pdf

Palun oodake...

Tõrge

lower limit

alaraja

Õ: st alumine (vrd alaosa, alakeha, alaserv jpt),
kohatine "alamraja" on aga pärit hoopis
alluvussuhet väljendavast paarist ülem-/alam-

olemus
(a) alamhulga alaraja:
osaliselt järjestatud hulga \(A\) alamhulga \(B\) alaraja \(\inf B\) on alamhulga \(B\) suurim alatõke,
st \(\inf B \ge a\) alamhulga \(B\) iga alatõkke \(a\) korral
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_and_lower_bounds
https://en.wikipedia.org/wiki/Infimum_and_supremum
näide:
reaalarvude iga alamhulk, millel leidub alatõke, on ka alaraja (nn. pidevuse aksioom)

(b) summa alaraja:
summeerimisindeksi minimaalväärtus
https://people.richland.edu/james/lecture/m116/sequences/sequences.html

(c) integraali alaraja:
integreerimispiirkonna minimaalväärtus
https://www.mathcentre.ac.uk/resources/Engineering%20maths%20first%20aid%20kit/latexsource%20and%20diagrams/8_9.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!