AKIT
English Eesti

integral (1)

integraal

olemus
funktsioonile f vastav arv,
mis iseloomustab
- funktsiooni graafiku asendit
- graafikuga seotud
pikkusi, pindalasid või ruumalasid

täpsemalt
(reaal-)muutuja funktsiooni f(x)
graafiku ja x-telje vahelise pindala
arvutamise integraali määratlevad
järgmised formaalsed definitsioonid:
(i) Riemanni integraal
- on üks vanimatest definitsioonidest
- ei võimalda aga näiteks sellist
funktsiooni f, mille väärtus
----- f(x) = 1, kui x on ratsionaalarv ja
----- f(x) = 0, kui x on irratsionaalarv
(ii) Lebesgue'i integraal
- on üldisem
- võimaldab integreerida
kõiki mõõtuvaid funktsioone

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/calculus/integration-introduction.html

https://calculus.nipissingu.ca/tutorials/integrals.html

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_integrals

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_integral

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus/ic-int-app