integral (1)

integraal

olemus
funktsioonile f vastav arv, mis iseloomustab
funktsiooni graafiku asendit ning
graafikuga seotud pikkusi, pindalasid või ruumalasid

Wiktionary:
1. (mathematics) one of the two fundamental operations of calculus (the other being differentiation), whereby a function's displacement, area, volume, or other qualities arising from the study of infinitesimal change are quantified, usually defined as a limiting process on a sequence of partial sums
The integral of a univariate real-valued function is the area under its curve.
1.1 (specifically) any of several analytic formalizations of this operation: the Riemann integral, the Lebesgue integral, etc.


formaalselt
(reaal-)muutuja funktsiooni f(x) graafiku
ja x-telje vahelise pindala arvutamise integraali
määratlevad järgmised formaalsed definitsioonid:
(i) Riemanni integraal, on üks vanimatest, kuid
ei võimalda näiteks sellist funktsiooni f, mille väärtus
f(x) = 1, kui x on ratsionaalarv ja
f(x) = 0, kui x on irratsionaalarv
(ii) Lebesgue'i integraal, on üldisem ja
võimaldab integreerida kõiki mõõtuvaid funktsioone

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/calculus/integration-introduction.html

https://calculus.nipissingu.ca/tutorials/integrals.html

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_integrals

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_integral

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus/ic-int-app

Toimub laadimine

integral (1)

integraal

olemus
funktsioonile f vastav arv, mis iseloomustab
funktsiooni graafiku asendit ning
graafikuga seotud pikkusi, pindalasid või ruumalasid

Wiktionary:
1. (mathematics) one of the two fundamental operations of calculus (the other being differentiation), whereby a function's displacement, area, volume, or other qualities arising from the study of infinitesimal change are quantified, usually defined as a limiting process on a sequence of partial sums
The integral of a univariate real-valued function is the area under its curve.
1.1 (specifically) any of several analytic formalizations of this operation: the Riemann integral, the Lebesgue integral, etc.


formaalselt
(reaal-)muutuja funktsiooni f(x) graafiku
ja x-telje vahelise pindala arvutamise integraali
määratlevad järgmised formaalsed definitsioonid:
(i) Riemanni integraal, on üks vanimatest, kuid
ei võimalda näiteks sellist funktsiooni f, mille väärtus
f(x) = 1, kui x on ratsionaalarv ja
f(x) = 0, kui x on irratsionaalarv
(ii) Lebesgue'i integraal, on üldisem ja
võimaldab integreerida kõiki mõõtuvaid funktsioone

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/calculus/integration-introduction.html

https://calculus.nipissingu.ca/tutorials/integrals.html

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_integrals

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_integral

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus/ic-int-app

Palun oodake...

Tõrge

integral (1)

integraal

olemus
funktsioonile f vastav arv, mis iseloomustab
funktsiooni graafiku asendit ning
graafikuga seotud pikkusi, pindalasid või ruumalasid

Wiktionary:
1. (mathematics) one of the two fundamental operations of calculus (the other being differentiation), whereby a function's displacement, area, volume, or other qualities arising from the study of infinitesimal change are quantified, usually defined as a limiting process on a sequence of partial sums
The integral of a univariate real-valued function is the area under its curve.
1.1 (specifically) any of several analytic formalizations of this operation: the Riemann integral, the Lebesgue integral, etc.


formaalselt
(reaal-)muutuja funktsiooni f(x) graafiku
ja x-telje vahelise pindala arvutamise integraali
määratlevad järgmised formaalsed definitsioonid:
(i) Riemanni integraal, on üks vanimatest, kuid
ei võimalda näiteks sellist funktsiooni f, mille väärtus
f(x) = 1, kui x on ratsionaalarv ja
f(x) = 0, kui x on irratsionaalarv
(ii) Lebesgue'i integraal, on üldisem ja
võimaldab integreerida kõiki mõõtuvaid funktsioone

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/calculus/integration-introduction.html

https://calculus.nipissingu.ca/tutorials/integrals.html

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus

https://en.wikipedia.org/wiki/Integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_integrals

https://en.wikipedia.org/wiki/Line_integral

https://en.wikipedia.org/wiki/Volume_integral

https://www.khanacademy.org/math/integral-calculus/ic-int-app

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!