intermediate biometric sample

biomeetriline vaheproov

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaproov, mis on saadud saadud biomeetriaproovi vahetöötlusega
NÄITEID: biomeetriaproovid, mida on kärbitud, harvendatud, tihendatud või väärindatud
= biometric sample resulting from intermediate biometric sample processing
EXAMPLE Biometric samples that have been cropped, down-sampled, compressed, or enhanced are examples of intermediate biometric samples.


ISO/IEC 19794-1:
biomeetrilise hõiviku töötlemisega saadud biomeetriaproov edasiseks töötluseks
= biometric sample obtained by processing a raw biometric sample, intended for further processing

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-1:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24761:ed-2:v1:en

Toimub laadimine

intermediate biometric sample

biomeetriline vaheproov

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaproov, mis on saadud saadud biomeetriaproovi vahetöötlusega
NÄITEID: biomeetriaproovid, mida on kärbitud, harvendatud, tihendatud või väärindatud
= biometric sample resulting from intermediate biometric sample processing
EXAMPLE Biometric samples that have been cropped, down-sampled, compressed, or enhanced are examples of intermediate biometric samples.


ISO/IEC 19794-1:
biomeetrilise hõiviku töötlemisega saadud biomeetriaproov edasiseks töötluseks
= biometric sample obtained by processing a raw biometric sample, intended for further processing

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-1:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24761:ed-2:v1:en

Palun oodake...

Tõrge

intermediate biometric sample

biomeetriline vaheproov

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaproov, mis on saadud saadud biomeetriaproovi vahetöötlusega
NÄITEID: biomeetriaproovid, mida on kärbitud, harvendatud, tihendatud või väärindatud
= biometric sample resulting from intermediate biometric sample processing
EXAMPLE Biometric samples that have been cropped, down-sampled, compressed, or enhanced are examples of intermediate biometric samples.


ISO/IEC 19794-1:
biomeetrilise hõiviku töötlemisega saadud biomeetriaproov edasiseks töötluseks
= biometric sample obtained by processing a raw biometric sample, intended for further processing

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-1:ed-2:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:24761:ed-2:v1:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!