biometric sample

biomeetriline proov

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriku analoog- või digitaalesitus
enne biomeetriliste tunnuste ekstraktimist,
Näide: andmik, milles on sõrmekujutis.
= analogue or digital representation of biometric characteristics prior to biometric feature extraction
EXAMPLE: A record containing the image of a finger is a biometric sample.


ISO/IEC 19794 jm:
biomeetriliselt hõivurilt otse või töötlusega saadud teave
= information obtained from a biometric device, either directly or after processing

ISO 19092:
hõivatavad ja töödeldavad algsed biomeetrilised (toor)andmed
= initial (raw) biometric data that is captured and processed

ISO/IEC 24713:
lõppkasutaja biomeetrikut esindavad toorandmed
biomeetriasüsteemi hõivatuna
= raw data representing a biometric characteristic of an end-user as captured by a biometric system

ISO/IEC 24714:
biomeetriliselt andurilt hõivatud andmed,
mida saab jäädvustada isiku biomeetrilise etalonina
või kasutada isiku kontrollimiseks või tuvastuseks
varemjäädvustatud etaloni andmete abil
= data captured from a biometric sensor that can be recorded as a biometric reference for a subject or used for comparison with previously recorded biometric reference data to verify or identify a subject

vt ka
- biomeetriateimik
- biomeetriline vaheproov

Toimub laadimine

biometric sample

biomeetriline proov

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriku analoog- või digitaalesitus
enne biomeetriliste tunnuste ekstraktimist,
Näide: andmik, milles on sõrmekujutis.
= analogue or digital representation of biometric characteristics prior to biometric feature extraction
EXAMPLE: A record containing the image of a finger is a biometric sample.


ISO/IEC 19794 jm:
biomeetriliselt hõivurilt otse või töötlusega saadud teave
= information obtained from a biometric device, either directly or after processing

ISO 19092:
hõivatavad ja töödeldavad algsed biomeetrilised (toor)andmed
= initial (raw) biometric data that is captured and processed

ISO/IEC 24713:
lõppkasutaja biomeetrikut esindavad toorandmed
biomeetriasüsteemi hõivatuna
= raw data representing a biometric characteristic of an end-user as captured by a biometric system

ISO/IEC 24714:
biomeetriliselt andurilt hõivatud andmed,
mida saab jäädvustada isiku biomeetrilise etalonina
või kasutada isiku kontrollimiseks või tuvastuseks
varemjäädvustatud etaloni andmete abil
= data captured from a biometric sensor that can be recorded as a biometric reference for a subject or used for comparison with previously recorded biometric reference data to verify or identify a subject

vt ka
- biomeetriateimik
- biomeetriline vaheproov

Palun oodake...

Tõrge

biometric sample

biomeetriline proov

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriku analoog- või digitaalesitus
enne biomeetriliste tunnuste ekstraktimist,
Näide: andmik, milles on sõrmekujutis.
= analogue or digital representation of biometric characteristics prior to biometric feature extraction
EXAMPLE: A record containing the image of a finger is a biometric sample.


ISO/IEC 19794 jm:
biomeetriliselt hõivurilt otse või töötlusega saadud teave
= information obtained from a biometric device, either directly or after processing

ISO 19092:
hõivatavad ja töödeldavad algsed biomeetrilised (toor)andmed
= initial (raw) biometric data that is captured and processed

ISO/IEC 24713:
lõppkasutaja biomeetrikut esindavad toorandmed
biomeetriasüsteemi hõivatuna
= raw data representing a biometric characteristic of an end-user as captured by a biometric system

ISO/IEC 24714:
biomeetriliselt andurilt hõivatud andmed,
mida saab jäädvustada isiku biomeetrilise etalonina
või kasutada isiku kontrollimiseks või tuvastuseks
varemjäädvustatud etaloni andmete abil
= data captured from a biometric sensor that can be recorded as a biometric reference for a subject or used for comparison with previously recorded biometric reference data to verify or identify a subject

vt ka
- biomeetriateimik
- biomeetriline vaheproov

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!