AKIT
English Eesti

biometric sample

biomeetriline proov

olemus
ISO/IEC 2382, TR 30117, 30108, 19785:
biomeetriku analoog- või digitaalesitus
enne biomeetriliste erisuste ekstraktimist,
näiteks sõrme kujutist sisaldav andmik

ISO/IEC 19792, 24741, 24745, 29159:
biomeetriliselt hõivurilt või
biomeetrilise hõive alamsüsteemilt
saadud biomeetriku
analoog- või digitaalesitus
enne biomeetriliste erisuste ekstraktimist

ISO/IEC 19784, 19794, 24761, 29164:
biomeetriliselt hõivurilt
otse või töötlusega saadud teave,
näiteks käe siluett

ISO 19092:
hõivatavad ja töödeldavad
algsed biomeetrilised (toor)andmed

ISO/IEC 24713:
lõppkasutaja biomeetrikut
esindavad toorandmed
biomeetriasüsteemi hõivatuna

ISO/IEC 24714:
biomeetriliselt andurilt hõivatud andmed,
mida saab jäädvustada
isiku biomeetrilise etalonina või
kasutada isiku kontrollimiseks või tuvastuseks
varemjäädvustatud etaloni andmete abil

vt ka
- biomeetriateimik
- biomeetriline vaheproov