AKIT
English Eesti

biometric probe

biomeetriateimik

Õ:pole alati sama mis biomeetriline proov

olemus
ISO/IEC 2382, 19795, TR 29198:
biomeetriline proov või
biomeetrikute kogum
algoritmi sisendandmetena,
biomeetriliseks võrdluseks
biomeetrilise etaloniga
rollid
- võrdlemisel võidakse
subjektiks või objektiks
määrata meelevaldselt
- topeltliikmestuse kontrollimisel
on biomeetriline etalon subjekt,
mida võrreldakse kõigi muude
andmebaasis olevate etalonidega
- sisendproove võidakse
võtta võrdluste objektiks
- tavaliselt on võrdluse sisendproovid
subjektiks, mida võrreldakse
andmebaasis olevate etalonidega