AKIT
English Eesti

duplicate biometric enrolment check

topeltliikmestuse kontroll

olemus
ISO/IEC 2382:
biomeetrilise tuvastusega kontroll,
mis võidakse sooritada liikmestusprotsessi osana,
biomeetriaandmesubjekti liikmeksoleku
hetkeseisu väljaselgitamiseks