derive *

tuletama

derived attribute -- tuletisatribuut (UML)
derived class -- tuletatud klass
derived data -- tuletatud andmed
derived element -- tuletiselement
derived measure -- tuletatud näitaja (in SQuaRE)
derived property -- tuletisomadus (UML)
derived type -- tuletatud tüüp, derivaattüüp
derived union -- tuletisühend (UML)

Toimub laadimine

derive *

tuletama

derived attribute -- tuletisatribuut (UML)
derived class -- tuletatud klass
derived data -- tuletatud andmed
derived element -- tuletiselement
derived measure -- tuletatud näitaja (in SQuaRE)
derived property -- tuletisomadus (UML)
derived type -- tuletatud tüüp, derivaattüüp
derived union -- tuletisühend (UML)

Palun oodake...

Tõrge

derive *

tuletama

derived attribute -- tuletisatribuut (UML)
derived class -- tuletatud klass
derived data -- tuletatud andmed
derived element -- tuletiselement
derived measure -- tuletatud näitaja (in SQuaRE)
derived property -- tuletisomadus (UML)
derived type -- tuletatud tüüp, derivaattüüp
derived union -- tuletisühend (UML)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!