data controller

vastutav töötleja (ISO, EL)

olemus
sõltub õigusruumist ja kontekstist

(a) standardites
ISO 10667:
isik või organisatsioon, kes määrab isikuandmete
töötluse, talletuse ja kasutamise eesmärgid ja viisi
= person or organization who determines the purposes for which and the manner in which any personal data are to be collected, processed and stored

ISO/TR 14292:
isik, kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid
= person who determines the purposes of the processing of personal data

(b) õigusaktides
GDPR:
füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, kes ise või koos teistega määrab
isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid
=
a natural or legal person, which alone or jointly with others, determines the purposes and means of personal data processing
https://www.termsfeed.com/blog/gdpr-data-controller-vs-processor/

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Toimub laadimine

data controller

vastutav töötleja (ISO, EL)

olemus
sõltub õigusruumist ja kontekstist

(a) standardites
ISO 10667:
isik või organisatsioon, kes määrab isikuandmete
töötluse, talletuse ja kasutamise eesmärgid ja viisi
= person or organization who determines the purposes for which and the manner in which any personal data are to be collected, processed and stored

ISO/TR 14292:
isik, kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid
= person who determines the purposes of the processing of personal data

(b) õigusaktides
GDPR:
füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, kes ise või koos teistega määrab
isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid
=
a natural or legal person, which alone or jointly with others, determines the purposes and means of personal data processing
https://www.termsfeed.com/blog/gdpr-data-controller-vs-processor/

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Palun oodake...

Tõrge

data controller

vastutav töötleja (ISO, EL)

olemus
sõltub õigusruumist ja kontekstist

(a) standardites
ISO 10667:
isik või organisatsioon, kes määrab isikuandmete
töötluse, talletuse ja kasutamise eesmärgid ja viisi
= person or organization who determines the purposes for which and the manner in which any personal data are to be collected, processed and stored

ISO/TR 14292:
isik, kes määrab isikuandmete töötluse eesmärgid
= person who determines the purposes of the processing of personal data

(b) õigusaktides
GDPR:
füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organ, kes ise või koos teistega määrab
isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid
=
a natural or legal person, which alone or jointly with others, determines the purposes and means of personal data processing
https://www.termsfeed.com/blog/gdpr-data-controller-vs-processor/

vt ka
- vastutav töötleja (Eesti)
- volitatud töötleja (ISO, EL)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!