demonstrable conformance

tõendatav vastavus

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO/IEC 15408, CC:
turvasihi (ST) ja kaitseprofiili (PP) seos,
mille puhul turvasiht annab mingi lahenduse,
mis kaitseprofiilis lahendab üldistatud turvaprobleemi;
PP ja ST võivad sisaldada lahknevaid määranguid,
mis käsitlevad erinevaid olemeid,
kasutavad erinevaid mõisteid jne;
tõendatav vastavus sobib ka sellisele hindamisobjekti tüübile,
kus juba on mitu sarnast kaitseprofiili,
võimaldades seega ST koostajal deklareerida
üheaegset vastavust kõigile neile ja säästes seeläbi tööd
=
relation between a security target (ST) and a protection profile (PP), where the ST provides a solution which solves the generic security problem in the PP
Note. The PP and the ST may contain entirely different statements that discuss different entities, use different concepts etc. Demonstrable conformance is also suitable for a TOE type where several similar PPs already exist, thus allowing the ST author to claim conformance to these PPs simultaneously, thereby saving work.


ülevaateid
https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/ICCC_arc/presentations/T1_D2_2_30pm_Arnold_Exact_Conformance.pdf

vt ka
- tõendama
- vastavus (1)
- vastavus (2)

Toimub laadimine

demonstrable conformance

tõendatav vastavus

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO/IEC 15408, CC:
turvasihi (ST) ja kaitseprofiili (PP) seos,
mille puhul turvasiht annab mingi lahenduse,
mis kaitseprofiilis lahendab üldistatud turvaprobleemi;
PP ja ST võivad sisaldada lahknevaid määranguid,
mis käsitlevad erinevaid olemeid,
kasutavad erinevaid mõisteid jne;
tõendatav vastavus sobib ka sellisele hindamisobjekti tüübile,
kus juba on mitu sarnast kaitseprofiili,
võimaldades seega ST koostajal deklareerida
üheaegset vastavust kõigile neile ja säästes seeläbi tööd
=
relation between a security target (ST) and a protection profile (PP), where the ST provides a solution which solves the generic security problem in the PP
Note. The PP and the ST may contain entirely different statements that discuss different entities, use different concepts etc. Demonstrable conformance is also suitable for a TOE type where several similar PPs already exist, thus allowing the ST author to claim conformance to these PPs simultaneously, thereby saving work.


ülevaateid
https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/ICCC_arc/presentations/T1_D2_2_30pm_Arnold_Exact_Conformance.pdf

vt ka
- tõendama
- vastavus (1)
- vastavus (2)

Palun oodake...

Tõrge

demonstrable conformance

tõendatav vastavus

olemus
sõltub kontekstist

näide
ISO/IEC 15408, CC:
turvasihi (ST) ja kaitseprofiili (PP) seos,
mille puhul turvasiht annab mingi lahenduse,
mis kaitseprofiilis lahendab üldistatud turvaprobleemi;
PP ja ST võivad sisaldada lahknevaid määranguid,
mis käsitlevad erinevaid olemeid,
kasutavad erinevaid mõisteid jne;
tõendatav vastavus sobib ka sellisele hindamisobjekti tüübile,
kus juba on mitu sarnast kaitseprofiili,
võimaldades seega ST koostajal deklareerida
üheaegset vastavust kõigile neile ja säästes seeläbi tööd
=
relation between a security target (ST) and a protection profile (PP), where the ST provides a solution which solves the generic security problem in the PP
Note. The PP and the ST may contain entirely different statements that discuss different entities, use different concepts etc. Demonstrable conformance is also suitable for a TOE type where several similar PPs already exist, thus allowing the ST author to claim conformance to these PPs simultaneously, thereby saving work.


ülevaateid
https://www.commoncriteriaportal.org/iccc/ICCC_arc/presentations/T1_D2_2_30pm_Arnold_Exact_Conformance.pdf

vt ka
- tõendama
- vastavus (1)
- vastavus (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!