AKIT
English Eesti

conformity (1)

vastavus (2)

olemus
(õigusakti, poliitika, standardi, eeskirja, lepingu vm) mingi nõude täidetus

ISO 9000, 22300, ISO/IEC 27000 jt: nõude täidetus

vt ka
- lahknevus (1)
- vastavus (1)
- vastavus (3)