AKIT
English Eesti

policy

poliitika (1)

Õ:(i) võhiklikud katsed asendada poliitikat
kui igasuguse töökorralduse üht põhiterminit töökorralduse süsteemi muude terminitega
(põhimõte, reegel, strateegia, taktika vms)
samastavad töökorralduse töökorratusega ja verbaalsete asendustegevustega;
riigiasutusest pärit pseudoprobleemi ja asendustegevuse saaduse "poliisika"
leviku eeldamine ("välispoliisika"?)
pole ilmselt mõeldud tõsiselt
(ii) alljärgnevates tähendustes (erinevalt
poliitikast (2)) on poliitikal ka mitmus,
analoogiliselt näiteks mitmust eeldavate
tehnika või kultuuri tähendusvariantidega

olemus
(1a) üldine kavatsus ja suundumus, mis
- on formaalselt väljendatud
- on dokumenteeritud
- ütleb, mida teha ja miks
- hõlmab kogu organisatsiooni või ta
------ osi
------ funktsioone
------ aspekte
------ tegevusi
- on detailiseeritav muude
dokumentidega, mis ütlevad,
kuidas, kus ja millal teha, st
------ suunistega
------ eeskirjadega
------ standarditega
------ juhenditega
- määrab ka
------ erandikäsitluse
------ järgimise kontrolli
------ mõõtmised
------ poliitikast lahknevuse tagajärjed

ISO/IEC/IEEE 15289:
selged ja mõõdetavad määrangud,
mis kujundavad otsuseid
eelistatava suuna ja käitumise kohta

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
organisatsiooni
kavatsused ja suundumus
tippjuhtkonna kehtestatud
formaalses väljenduses

PMBoK:
põhiprintsiibistik, mis valitseb
organisatsiooni käitumist

infoturbes
- vt infoturvapoliitika
- turvameetmepoliitikaid viivad ellu
turvamehhanismid ja -protseduurid

(1b) formaalne dokument,
mis esitab ülalkirjeldatut

(1c) valdkonnapõhine üldprintsiibistik:
välispoliitika, maksupoliitika jms

ülevaateid
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Politics-and-Policy

https://askanydifference.com/difference-between-policy-and-politics/

https://en.wikipedia.org/wiki/Policy

https://www.env.go.jp/en/earth/ecoasia/APEIS/Meeting/_notes/RCC4/05_ProgressReportRISPO_IGES11-25.pdf

https://www.ruforum.org/sites/default/files/Policy%20contentTypesCycles%20&%20Analysis.pdf

https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/9925558/unido-file-9925558

vt ka
- ajatemplipoliitika
- andmepoliitika
- andmete turvapoliitika
- diskretsionaarne poliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- kasutamispoliitika
- kleeppoliitika
- mandatoorne poliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- paroolipoliitika
- poliitika (2)
- poliitikamootor
- poliitikapõhine haldus
- poliitikaserver
- poliitikatäitur
- poliitikavalvur
- privaatsuspoliitika
- pääsu reguleerimise poliitika, pääsupoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- riskihalduse poliitika
- rühmapoliitika
- salgamatuse poliitika
- seirepoliitika
- suvapoliitika
- teabepoliitika
- tõrketeatepoliitika
- tühja ekraani poliitika
- tühja laua poliitika
- turvafunktsioonipoliitika
- turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- ühisallika poliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika