AKIT
English Eesti

policy

poliitika (1)

Õ:(i) võhiklikud katsed asendada poliitikat
kui igasuguse töökorralduse üht põhiterminit
töökorralduse süsteemi muude terminitega
(põhimõte, reegel, strateegia, taktika vms)
samastavad töökorralduse töökorratusega
ja verbaalsete asendustegevustega;
riigiasutusest pärit pseudoprobleemi ja
asendustegevuse saaduse "poliisika" leviku eeldamine
("välispoliisika"?) pole loodetavasti mõeldud tõsiselt
(ii) alljärgnevates tähendustes (erinevalt poliitikast (2))
on poliitikal ka mitmus, analoogiliselt näiteks
mitmust eeldavate tehnika või kultuuri tähendusvariantidega

olemus
(1a) üldine kavatsus ja suundumus, mis
- on formaalselt väljendatud
- on dokumenteeritud
- ütleb, mida teha ja miks
- hõlmab kogu organisatsiooni või ta
osi, funktsioone, aspekte, tegevusi
- on detailiseeritav muude dokumentidega, mis ütlevad,
kuidas, kus ja millal teha, st
suunistega, eeskirjadega, standarditega, juhenditega
- määrab ka erandikäsitluse, järgimise kontrolli, mõõtmised,
poliitikast lahknemise tagajärjed

ISO/IEC/IEEE 15289:
selged ja mõõdetavad määrangud,
mis kujundavad otsuseid
eelistatava suuna ja käitumise kohta

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
organisatsiooni kavatsused ja suundumus
ta tippjuhtkonna kehtestatud formaalses väljenduses
= intentions and direction of an organization, as formally expressed by its top management

PMBoK:
põhiprintsiibistik, mis valitseb
organisatsiooni käitumist

infoturbes
- vt infoturvapoliitika
- turvameetmepoliitikaid viivad ellu
turvamehhanismid ja -protseduurid

(1b) formaalne dokument,
mis esitab ülalkirjeldatut

(1c) valdkonnapõhine üldprintsiibistik:
välispoliitika, maksupoliitika jms

ülevaateid
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Politics-and-Policy

https://askanydifference.com/difference-between-policy-and-politics/

https://en.wikipedia.org/wiki/Policy

https://www.env.go.jp/en/earth/ecoasia/APEIS/Meeting/_notes/RCC4/05_ProgressReportRISPO_IGES11-25.pdf

https://www.ruforum.org/sites/default/files/Policy%20contentTypesCycles%20&%20Analysis.pdf

https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/9925558/unido-file-9925558

vt ka
- ajatemplipoliitika
- andmepoliitika
- andmete turvapoliitika
- diskretsionaarne poliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- kasutamispoliitika
- kleeppoliitika
- mandatoorne poliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- paroolipoliitika
- poliitika (2)
- poliitikamootor
- poliitikapõhine haldus
- poliitikaserver
- poliitikatäitur
- poliitikavalvur
- privaatsuspoliitika
- pääsu reguleerimise poliitika, pääsupoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- riskihalduse poliitika
- rühmapoliitika
- salgamatuse poliitika
- seirepoliitika
- suvapoliitika
- teabepoliitika
- tõrketeatepoliitika
- tühja ekraani poliitika
- tühja laua poliitika
- turvafunktsioonipoliitika
- turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- ühisallika poliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika