AKIT
English Eesti

policy-based management

poliitikapõhine haldus

olemus
ressursi haldamine, viies ellu
ta kohta kehtestatud poliitikat:
automatiseeritud süsteemis
rakendavad seda
- poliitikatäitur ja
- poliitikavalvur