AKIT
English Eesti

policy-based management

poliitikapõhine haldus

olemus
ressursi haldamine ressursi kohta kehtestatud poliitikat rakendades:
- automatiseeritud süsteemis realiseerivad seda poliitikatäitur ja poliitikavalvur