Public Information Act (Estonia)

avaliku teabe seadus

olemus
õigusakt, mis sätestab
- avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused;
- piiratud juurdepääsuga avaliku teabe ja sellele juurdepääsu
võimaldamise korra teiste seadustega reguleerimata osas
- andmekogude asutamise ja haldamise alused ning
andmekogude haldamise järelevalve;
- teabele juurdepääsu korra riikliku järelevalve teostamise

seaduse tekst
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033?leiaKehtiv

full text in English
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

vt ka
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus

Toimub laadimine

Public Information Act (Estonia)

avaliku teabe seadus

olemus
õigusakt, mis sätestab
- avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused;
- piiratud juurdepääsuga avaliku teabe ja sellele juurdepääsu
võimaldamise korra teiste seadustega reguleerimata osas
- andmekogude asutamise ja haldamise alused ning
andmekogude haldamise järelevalve;
- teabele juurdepääsu korra riikliku järelevalve teostamise

seaduse tekst
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033?leiaKehtiv

full text in English
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

vt ka
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus

Palun oodake...

Tõrge

Public Information Act (Estonia)

avaliku teabe seadus

olemus
õigusakt, mis sätestab
- avalikule teabele juurdepääsu tingimused, korra ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused;
- piiratud juurdepääsuga avaliku teabe ja sellele juurdepääsu
võimaldamise korra teiste seadustega reguleerimata osas
- andmekogude asutamise ja haldamise alused ning
andmekogude haldamise järelevalve;
- teabele juurdepääsu korra riikliku järelevalve teostamise

seaduse tekst
https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033?leiaKehtiv

full text in English
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/529032019012/consolide

vt ka
- andmekogu (2)
- andmekogude seadus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!