pseudonymized biometric data record

pseudonüümne biomeetriaandmik

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaandmik, mis on sihilikult lahutatud biomeetriavälisest isikustatud teabest
Märkus 1 Biomeetriaandmikus olevad andmed jäävad lõppkokkuvõttes isikuga seostatavaiks.
Märkus 2 See määratlus on kooskõlas terminiga pseudonüümimine EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679.
= biometric data record purposely dis-associated from non-biometric personally identifiable information
Note 1.The biometric data within the biometric data record ultimately remain attributable to an individual.
Note 2. This definition is consistent with the term pseudonymization in the EU General Data Protection Regulation 2016/679.

Toimub laadimine

pseudonymized biometric data record

pseudonüümne biomeetriaandmik

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaandmik, mis on sihilikult lahutatud biomeetriavälisest isikustatud teabest
Märkus 1 Biomeetriaandmikus olevad andmed jäävad lõppkokkuvõttes isikuga seostatavaiks.
Märkus 2 See määratlus on kooskõlas terminiga pseudonüümimine EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679.
= biometric data record purposely dis-associated from non-biometric personally identifiable information
Note 1.The biometric data within the biometric data record ultimately remain attributable to an individual.
Note 2. This definition is consistent with the term pseudonymization in the EU General Data Protection Regulation 2016/679.

Palun oodake...

Tõrge

pseudonymized biometric data record

pseudonüümne biomeetriaandmik

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriaandmik, mis on sihilikult lahutatud biomeetriavälisest isikustatud teabest
Märkus 1 Biomeetriaandmikus olevad andmed jäävad lõppkokkuvõttes isikuga seostatavaiks.
Märkus 2 See määratlus on kooskõlas terminiga pseudonüümimine EL isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679.
= biometric data record purposely dis-associated from non-biometric personally identifiable information
Note 1.The biometric data within the biometric data record ultimately remain attributable to an individual.
Note 2. This definition is consistent with the term pseudonymization in the EU General Data Protection Regulation 2016/679.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!