punctuation mark

kirjavahemärk

Õ: allkriipsu kohatine nimetamine alljooneks on eksitav
(i) kriips on lühike sirglõik, joon võib olla lõputu
ja üldse mitte sirge
(ii) süsteem: sidekriips, mõttekriips, kaldkriips

olemus
kirjapilti struktureeriv märk

Wiktionary:
any of various symbols used in writing and printing to indicate pauses, divisions, etc. and to aid the reader in understanding what is written

näiteid
apostrophe -- apostroof, ülakoma ’
brackets -- sulud
colon -- koolon :
comma -- koma ,
dash -- mõttekriips ―
ellipsis -- väljajätt … ...
exclamation mark -- hüüumärk !
full stop, period -- punkt .
hyphen -- sidekriips ‐
question mark -- küsimärk ?
quotation marks -- jutumärgid ‘ ’ “ ” ' ' " "
semicolon -- semikoolon ;
slash, stroke, solidus -- kaldkriips /
triple point -- kolmikpunkt …
underline, underscore -- allkriips

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/English_punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_typographical_symbols_and_punctuation_marks

https://cascadiaauthorservices.com/list-of-punctuation-marks-pdf/

vt ka
- diakriitik
- erimärk
- sulud

Toimub laadimine

punctuation mark

kirjavahemärk

Õ: allkriipsu kohatine nimetamine alljooneks on eksitav
(i) kriips on lühike sirglõik, joon võib olla lõputu
ja üldse mitte sirge
(ii) süsteem: sidekriips, mõttekriips, kaldkriips

olemus
kirjapilti struktureeriv märk

Wiktionary:
any of various symbols used in writing and printing to indicate pauses, divisions, etc. and to aid the reader in understanding what is written

näiteid
apostrophe -- apostroof, ülakoma ’
brackets -- sulud
colon -- koolon :
comma -- koma ,
dash -- mõttekriips ―
ellipsis -- väljajätt … ...
exclamation mark -- hüüumärk !
full stop, period -- punkt .
hyphen -- sidekriips ‐
question mark -- küsimärk ?
quotation marks -- jutumärgid ‘ ’ “ ” ' ' " "
semicolon -- semikoolon ;
slash, stroke, solidus -- kaldkriips /
triple point -- kolmikpunkt …
underline, underscore -- allkriips

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/English_punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_typographical_symbols_and_punctuation_marks

https://cascadiaauthorservices.com/list-of-punctuation-marks-pdf/

vt ka
- diakriitik
- erimärk
- sulud

Palun oodake...

Tõrge

punctuation mark

kirjavahemärk

Õ: allkriipsu kohatine nimetamine alljooneks on eksitav
(i) kriips on lühike sirglõik, joon võib olla lõputu
ja üldse mitte sirge
(ii) süsteem: sidekriips, mõttekriips, kaldkriips

olemus
kirjapilti struktureeriv märk

Wiktionary:
any of various symbols used in writing and printing to indicate pauses, divisions, etc. and to aid the reader in understanding what is written

näiteid
apostrophe -- apostroof, ülakoma ’
brackets -- sulud
colon -- koolon :
comma -- koma ,
dash -- mõttekriips ―
ellipsis -- väljajätt … ...
exclamation mark -- hüüumärk !
full stop, period -- punkt .
hyphen -- sidekriips ‐
question mark -- küsimärk ?
quotation marks -- jutumärgid ‘ ’ “ ” ' ' " "
semicolon -- semikoolon ;
slash, stroke, solidus -- kaldkriips /
triple point -- kolmikpunkt …
underline, underscore -- allkriips

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/English_punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Punctuation

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_typographical_symbols_and_punctuation_marks

https://cascadiaauthorservices.com/list-of-punctuation-marks-pdf/

vt ka
- diakriitik
- erimärk
- sulud

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!