proceeding system

menetlussüsteem; menetlemise süsteem

Õ: meelevaldne kokku- või lahkukirjutus muudab tähendust:
kohati käibiv "põgenike menetlussüsteem"
tähendab normkeeles mingit põgenikele kuuluvat süsteemi

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
action proceeding -- hagimenetlus
arbitral proceedings -- vahekohtumenetlus
bankrupt proceedings -- pankrotiprotsess
civil court proceedings -- tsiviilkohtumenetlus
criminal proceedings -- kriminaalprotsess
daily proceedings -- päevakava, jooksvad asjad
judicial proceedings -- kohtuistung; kohtulik arutlus
legal proceedings -- õiguslik aktsioon; kohtumenetlus
mode of proceedings -- menetlusviis
proceedings at law -- kohtumenetlus, kohtumõistmine
take legal proceedings -- kohtuprotsessi alustama

Toimub laadimine

proceeding system

menetlussüsteem; menetlemise süsteem

Õ: meelevaldne kokku- või lahkukirjutus muudab tähendust:
kohati käibiv "põgenike menetlussüsteem"
tähendab normkeeles mingit põgenikele kuuluvat süsteemi

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
action proceeding -- hagimenetlus
arbitral proceedings -- vahekohtumenetlus
bankrupt proceedings -- pankrotiprotsess
civil court proceedings -- tsiviilkohtumenetlus
criminal proceedings -- kriminaalprotsess
daily proceedings -- päevakava, jooksvad asjad
judicial proceedings -- kohtuistung; kohtulik arutlus
legal proceedings -- õiguslik aktsioon; kohtumenetlus
mode of proceedings -- menetlusviis
proceedings at law -- kohtumenetlus, kohtumõistmine
take legal proceedings -- kohtuprotsessi alustama

Palun oodake...

Tõrge

proceeding system

menetlussüsteem; menetlemise süsteem

Õ: meelevaldne kokku- või lahkukirjutus muudab tähendust:
kohati käibiv "põgenike menetlussüsteem"
tähendab normkeeles mingit põgenikele kuuluvat süsteemi

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
action proceeding -- hagimenetlus
arbitral proceedings -- vahekohtumenetlus
bankrupt proceedings -- pankrotiprotsess
civil court proceedings -- tsiviilkohtumenetlus
criminal proceedings -- kriminaalprotsess
daily proceedings -- päevakava, jooksvad asjad
judicial proceedings -- kohtuistung; kohtulik arutlus
legal proceedings -- õiguslik aktsioon; kohtumenetlus
mode of proceedings -- menetlusviis
proceedings at law -- kohtumenetlus, kohtumõistmine
take legal proceedings -- kohtuprotsessi alustama

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!