policy

poliitika (1)

Õ: (i) võhiklikud katsed asendada
igasuguse töökorralduse üht põhiterminit
töökorralduse süsteemi muude terminitega
(põhimõte, reegel, strateegia, taktika vms)
samastavad töökorralduse töökorratusega
ja verbaalsete asendustegevustega;
riigiasutusest pärit pseudoprobleemi ja
asendustegevuse saaduse "poliisika" leviku eeldamine
("välispoliisika"?) pole loodetavasti mõeldud tõsiselt
(ii) alljärgnevates tähendustes (erinevalt poliitikast (2))
on poliitikal ka mitmus, analoogiliselt näiteks
mitmust eeldavate tehnika või kultuuri tähendusvariantidega

olemus
(1a) üldine kavatsus ja suundumus, mis on
formaalselt väljendatud, dokumenteeritud ja ütleb,
mida teha ja miks; hõlmab kogu organisatsiooni või
ta osi, funktsioone, aspekte, tegevusi ning
on detailiseeritav muude dokumentidega, mis ütlevad,
kuidas, kus ja millal teha, st
suunistega, eeskirjadega, standarditega, juhenditega;
määrab ka erandikäsitluse, järgimise kontrolli, mõõtmised,
poliitikast lahknemise tagajärjed

Merriam-Webster
2a: a definite course or method of action selected from among alternatives and in light of given conditions to guide and determine present and future decisions
2b: a high-level overall plan embracing the general goals and acceptable procedures especially of a governmental body


ISO/IEC/IEEE 15289:
eelistatava suuna ja käitumise selge ja mõõdetav määrang
organisatsiooni otsuste kujundamiseks
= clear and measurable statement of preferred direction and behavior to condition the decisions made within an organization

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
organisatsiooni kavatsused ja suundumus
ta tippjuhtkonna kehtestatud formaalses väljenduses
= intentions and direction of an organization, as formally expressed by its top management

PMBoK:
põhiprintsiibistik, mis valitseb organisatsiooni käitumist
https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/what-project-managers-need-to-know-about-policy-and-procedure/

(1b) formaalne dokument, mis esitab ülalkirjeldatut
a formal document stating the above

(1c) valdkonnapõhine üldprintsiibistik:
välispoliitika, maksupoliitika jms
= general principles by field: foreign policy, tax policy, etc.

ülevaateid
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Politics-and-Policy

https://grahamsgrammar.com/the-difference-between-politics-and-policy/

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.8P_0-Da65NYtqZUIcqULFAHaIe%26pid%3DApi&f=1&ipt=a8fb3835a6d52380f7c4952b2d81cb2639e8a310446d92130a10161623e33032&ipo=images

https://en.wikipedia.org/wiki/Policy

https://www.env.go.jp/en/earth/ecoasia/APEIS/Meeting/_notes/RCC4/05_ProgressReportRISPO_IGES11-25.pdf

https://www.ruforum.org/sites/default/files/Policy%20contentTypesCycles%20&%20Analysis.pdf

vt ka
- ajatemplipoliitika
- andmepoliitika
- andmete turvapoliitika
- diskretsionaarne poliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- kasutamispoliitika
- kleeppoliitika
- mandatoorne poliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- paroolipoliitika
- poliitika (2)
- poliitikamootor
- poliitikapõhine haldus
- poliitikaserver
- poliitikatäitur
- poliitikavalvur
- privaatsuspoliitika
- pääsu reguleerimise poliitika, pääsupoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- riskihalduse poliitika
- rühmapoliitika
- salgamatuse poliitika
- seirepoliitika
- suvapoliitika
- teabepoliitika
- tõrketeatepoliitika
- tühja ekraani poliitika
- tühja laua poliitika
- turvafunktsioonipoliitika
- turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- ühisallika poliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

policy

poliitika (1)

Õ: (i) võhiklikud katsed asendada
igasuguse töökorralduse üht põhiterminit
töökorralduse süsteemi muude terminitega
(põhimõte, reegel, strateegia, taktika vms)
samastavad töökorralduse töökorratusega
ja verbaalsete asendustegevustega;
riigiasutusest pärit pseudoprobleemi ja
asendustegevuse saaduse "poliisika" leviku eeldamine
("välispoliisika"?) pole loodetavasti mõeldud tõsiselt
(ii) alljärgnevates tähendustes (erinevalt poliitikast (2))
on poliitikal ka mitmus, analoogiliselt näiteks
mitmust eeldavate tehnika või kultuuri tähendusvariantidega

olemus
(1a) üldine kavatsus ja suundumus, mis on
formaalselt väljendatud, dokumenteeritud ja ütleb,
mida teha ja miks; hõlmab kogu organisatsiooni või
ta osi, funktsioone, aspekte, tegevusi ning
on detailiseeritav muude dokumentidega, mis ütlevad,
kuidas, kus ja millal teha, st
suunistega, eeskirjadega, standarditega, juhenditega;
määrab ka erandikäsitluse, järgimise kontrolli, mõõtmised,
poliitikast lahknemise tagajärjed

Merriam-Webster
2a: a definite course or method of action selected from among alternatives and in light of given conditions to guide and determine present and future decisions
2b: a high-level overall plan embracing the general goals and acceptable procedures especially of a governmental body


ISO/IEC/IEEE 15289:
eelistatava suuna ja käitumise selge ja mõõdetav määrang
organisatsiooni otsuste kujundamiseks
= clear and measurable statement of preferred direction and behavior to condition the decisions made within an organization

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
organisatsiooni kavatsused ja suundumus
ta tippjuhtkonna kehtestatud formaalses väljenduses
= intentions and direction of an organization, as formally expressed by its top management

PMBoK:
põhiprintsiibistik, mis valitseb organisatsiooni käitumist
https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/what-project-managers-need-to-know-about-policy-and-procedure/

(1b) formaalne dokument, mis esitab ülalkirjeldatut
a formal document stating the above

(1c) valdkonnapõhine üldprintsiibistik:
välispoliitika, maksupoliitika jms
= general principles by field: foreign policy, tax policy, etc.

ülevaateid
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Politics-and-Policy

https://grahamsgrammar.com/the-difference-between-politics-and-policy/

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.8P_0-Da65NYtqZUIcqULFAHaIe%26pid%3DApi&f=1&ipt=a8fb3835a6d52380f7c4952b2d81cb2639e8a310446d92130a10161623e33032&ipo=images

https://en.wikipedia.org/wiki/Policy

https://www.env.go.jp/en/earth/ecoasia/APEIS/Meeting/_notes/RCC4/05_ProgressReportRISPO_IGES11-25.pdf

https://www.ruforum.org/sites/default/files/Policy%20contentTypesCycles%20&%20Analysis.pdf

vt ka
- ajatemplipoliitika
- andmepoliitika
- andmete turvapoliitika
- diskretsionaarne poliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- kasutamispoliitika
- kleeppoliitika
- mandatoorne poliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- paroolipoliitika
- poliitika (2)
- poliitikamootor
- poliitikapõhine haldus
- poliitikaserver
- poliitikatäitur
- poliitikavalvur
- privaatsuspoliitika
- pääsu reguleerimise poliitika, pääsupoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- riskihalduse poliitika
- rühmapoliitika
- salgamatuse poliitika
- seirepoliitika
- suvapoliitika
- teabepoliitika
- tõrketeatepoliitika
- tühja ekraani poliitika
- tühja laua poliitika
- turvafunktsioonipoliitika
- turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- ühisallika poliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

policy

poliitika (1)

Õ: (i) võhiklikud katsed asendada
igasuguse töökorralduse üht põhiterminit
töökorralduse süsteemi muude terminitega
(põhimõte, reegel, strateegia, taktika vms)
samastavad töökorralduse töökorratusega
ja verbaalsete asendustegevustega;
riigiasutusest pärit pseudoprobleemi ja
asendustegevuse saaduse "poliisika" leviku eeldamine
("välispoliisika"?) pole loodetavasti mõeldud tõsiselt
(ii) alljärgnevates tähendustes (erinevalt poliitikast (2))
on poliitikal ka mitmus, analoogiliselt näiteks
mitmust eeldavate tehnika või kultuuri tähendusvariantidega

olemus
(1a) üldine kavatsus ja suundumus, mis on
formaalselt väljendatud, dokumenteeritud ja ütleb,
mida teha ja miks; hõlmab kogu organisatsiooni või
ta osi, funktsioone, aspekte, tegevusi ning
on detailiseeritav muude dokumentidega, mis ütlevad,
kuidas, kus ja millal teha, st
suunistega, eeskirjadega, standarditega, juhenditega;
määrab ka erandikäsitluse, järgimise kontrolli, mõõtmised,
poliitikast lahknemise tagajärjed

Merriam-Webster
2a: a definite course or method of action selected from among alternatives and in light of given conditions to guide and determine present and future decisions
2b: a high-level overall plan embracing the general goals and acceptable procedures especially of a governmental body


ISO/IEC/IEEE 15289:
eelistatava suuna ja käitumise selge ja mõõdetav määrang
organisatsiooni otsuste kujundamiseks
= clear and measurable statement of preferred direction and behavior to condition the decisions made within an organization

ISO 22300, ISO/IEC 27000:
organisatsiooni kavatsused ja suundumus
ta tippjuhtkonna kehtestatud formaalses väljenduses
= intentions and direction of an organization, as formally expressed by its top management

PMBoK:
põhiprintsiibistik, mis valitseb organisatsiooni käitumist
https://projectmanagementacademy.net/resources/blog/what-project-managers-need-to-know-about-policy-and-procedure/

(1b) formaalne dokument, mis esitab ülalkirjeldatut
a formal document stating the above

(1c) valdkonnapõhine üldprintsiibistik:
välispoliitika, maksupoliitika jms
= general principles by field: foreign policy, tax policy, etc.

ülevaateid
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Politics-and-Policy

https://grahamsgrammar.com/the-difference-between-politics-and-policy/

https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.8P_0-Da65NYtqZUIcqULFAHaIe%26pid%3DApi&f=1&ipt=a8fb3835a6d52380f7c4952b2d81cb2639e8a310446d92130a10161623e33032&ipo=images

https://en.wikipedia.org/wiki/Policy

https://www.env.go.jp/en/earth/ecoasia/APEIS/Meeting/_notes/RCC4/05_ProgressReportRISPO_IGES11-25.pdf

https://www.ruforum.org/sites/default/files/Policy%20contentTypesCycles%20&%20Analysis.pdf

vt ka
- ajatemplipoliitika
- andmepoliitika
- andmete turvapoliitika
- diskretsionaarne poliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- kasutamispoliitika
- kleeppoliitika
- mandatoorne poliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- paroolipoliitika
- poliitika (2)
- poliitikamootor
- poliitikapõhine haldus
- poliitikaserver
- poliitikatäitur
- poliitikavalvur
- privaatsuspoliitika
- pääsu reguleerimise poliitika, pääsupoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- riskihalduse poliitika
- rühmapoliitika
- salgamatuse poliitika
- seirepoliitika
- suvapoliitika
- teabepoliitika
- tõrketeatepoliitika
- tühja ekraani poliitika
- tühja laua poliitika
- turvafunktsioonipoliitika
- turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- ühisallika poliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!