AKIT
English Eesti

corporate information security policy

üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

ISO/TR 13569: infoturbekava rajamise üldine kavatsuste ja sihtide määrang

ISO/IEC 27033: dokument, mis kirjeldab juhtkonna suunitlust ja toetust teabe turvalisuse alal vastavalt ärinõuetele ning asjassepuutuvatele õigusaktidele ja eeskirjadele, samuti kõige üldisemaid infoturbenõudeid, mida tuleb järgida kogu organisatsioonis