AKIT
English Eesti

corporate information security policy

üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

olemus
ISO/TR 13569:
infoturbekava rajamise üldine
kavatsuste ja sihtide määrang

ISO/IEC 27033:
dokument, mis kirjeldab juhtkonna suunitlust ja toetust teabe turvalisuse alal vastavalt ärinõuetele ning
kohaldatavaile õigusaktidele ja eeskirjadele,
samuti kõige üldisemaid infoturbenõudeid,
mida tuleb järgida kogu organisatsioonis

näide
https://isoconsultantkuwait.com/2020/01/26/example-for-corporate-policy-for-information-security-management-system/