comment

kommentaar (1); kommenteerima (1); komment; kommentima

olemus
(1a) kommentaar:
selgitav märkus kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary
1. a spoken or written remark
ISO 1951:
metalingvistiline teave, mis kirjeldab leksikaalset üksust
leksikograafiliste andmeelementidega või
kompositsioonielememtidega
= metalinguistic information describing a lexical unit by means of lexicographical data elements or compositional elements

(1b) komment:
selgitav märkus programmeerimise kontekstis
ISO/IEC/IEEE 24765:
teave, mis on paigutatud
programmi, käitlusmäärangusse või andmestikku,
ja on selgitav inimesele, kuid ei mõjuta masintõlgendust
= information embedded within a computer program, job control statements, or a set of data that provides clarification to human readers but does not affect machine interpretation
ISO/IEC 2382:
keeletarind eranditult sellise teksti lisamiseks,
mis ei mõjuta programmi täitmist
= language construct exclusively used to include text that has no intended effect on the execution of the program
https://en.wikipedia.org/wiki/Comment_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comment_programming

vt ka
- kommentaar (2)
- kommenteerima (2)
- välja kommentima

Toimub laadimine

comment

kommentaar (1); kommenteerima (1); komment; kommentima

olemus
(1a) kommentaar:
selgitav märkus kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary
1. a spoken or written remark
ISO 1951:
metalingvistiline teave, mis kirjeldab leksikaalset üksust
leksikograafiliste andmeelementidega või
kompositsioonielememtidega
= metalinguistic information describing a lexical unit by means of lexicographical data elements or compositional elements

(1b) komment:
selgitav märkus programmeerimise kontekstis
ISO/IEC/IEEE 24765:
teave, mis on paigutatud
programmi, käitlusmäärangusse või andmestikku,
ja on selgitav inimesele, kuid ei mõjuta masintõlgendust
= information embedded within a computer program, job control statements, or a set of data that provides clarification to human readers but does not affect machine interpretation
ISO/IEC 2382:
keeletarind eranditult sellise teksti lisamiseks,
mis ei mõjuta programmi täitmist
= language construct exclusively used to include text that has no intended effect on the execution of the program
https://en.wikipedia.org/wiki/Comment_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comment_programming

vt ka
- kommentaar (2)
- kommenteerima (2)
- välja kommentima

Palun oodake...

Tõrge

comment

kommentaar (1); kommenteerima (1); komment; kommentima

olemus
(1a) kommentaar:
selgitav märkus kontekstist sõltuvas tähenduses
Wiktionary
1. a spoken or written remark
ISO 1951:
metalingvistiline teave, mis kirjeldab leksikaalset üksust
leksikograafiliste andmeelementidega või
kompositsioonielememtidega
= metalinguistic information describing a lexical unit by means of lexicographical data elements or compositional elements

(1b) komment:
selgitav märkus programmeerimise kontekstis
ISO/IEC/IEEE 24765:
teave, mis on paigutatud
programmi, käitlusmäärangusse või andmestikku,
ja on selgitav inimesele, kuid ei mõjuta masintõlgendust
= information embedded within a computer program, job control statements, or a set of data that provides clarification to human readers but does not affect machine interpretation
ISO/IEC 2382:
keeletarind eranditult sellise teksti lisamiseks,
mis ei mõjuta programmi täitmist
= language construct exclusively used to include text that has no intended effect on the execution of the program
https://en.wikipedia.org/wiki/Comment_(computer_programming)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comment_programming

vt ka
- kommentaar (2)
- kommenteerima (2)
- välja kommentima

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!