certificate (3)

tõend (1); õiend

olemus
liik tõendavaid või andmeid esitavaid dokumente

Wiktionary:
1. a document containing a certified statement
2. a document evidencing ownership or debt


näiteid
- certificate of employment -- töötõend
- certificate of inspection -- ülevaatustõend
- certificate of title -- omandiõigusetõend
- certificate of value -- tolliväärtusetõend
- health certificate -- tervisliku seisundi tõend
- stock certificate -- aktsiatõend
- warehouse certificate -- laotõend
- weight certificate -- kaalutõend

vt ka
- DES-tõend
- identsustõend
- isehindamistõend
- isikutõend
- kodakondsuse tõend
- krüptotõend
- sünnitõend
- tõend (2)
- tõendi autentur
- tõendisaladus
- toimingutõend
- tuletistõend
- vastuvõtutõend
- volitustõend

Toimub laadimine

certificate (3)

tõend (1); õiend

olemus
liik tõendavaid või andmeid esitavaid dokumente

Wiktionary:
1. a document containing a certified statement
2. a document evidencing ownership or debt


näiteid
- certificate of employment -- töötõend
- certificate of inspection -- ülevaatustõend
- certificate of title -- omandiõigusetõend
- certificate of value -- tolliväärtusetõend
- health certificate -- tervisliku seisundi tõend
- stock certificate -- aktsiatõend
- warehouse certificate -- laotõend
- weight certificate -- kaalutõend

vt ka
- DES-tõend
- identsustõend
- isehindamistõend
- isikutõend
- kodakondsuse tõend
- krüptotõend
- sünnitõend
- tõend (2)
- tõendi autentur
- tõendisaladus
- toimingutõend
- tuletistõend
- vastuvõtutõend
- volitustõend

Palun oodake...

Tõrge

certificate (3)

tõend (1); õiend

olemus
liik tõendavaid või andmeid esitavaid dokumente

Wiktionary:
1. a document containing a certified statement
2. a document evidencing ownership or debt


näiteid
- certificate of employment -- töötõend
- certificate of inspection -- ülevaatustõend
- certificate of title -- omandiõigusetõend
- certificate of value -- tolliväärtusetõend
- health certificate -- tervisliku seisundi tõend
- stock certificate -- aktsiatõend
- warehouse certificate -- laotõend
- weight certificate -- kaalutõend

vt ka
- DES-tõend
- identsustõend
- isehindamistõend
- isikutõend
- kodakondsuse tõend
- krüptotõend
- sünnitõend
- tõend (2)
- tõendi autentur
- tõendisaladus
- toimingutõend
- tuletistõend
- vastuvõtutõend
- volitustõend

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!