AKIT
English Eesti

proof of work (1)

toimingutõend

olemus
krüptografia abil loodud andmestik,
millega tõestatakse, et
mingi toiming sooritati

näide
räsifunktsiooni h
sisend-väljundpaar (x,y),
kus y = h(x) esimesed m+1 bitti on nullid,
tõendab kaudselt, et
räsifunktsiooni arvutati vähemalt 2m korda

vt ka
- toimingutõendus