AKIT
English Eesti

hash function

räsifunktsioon

olemus
(a) üldiselt:
funktsioon, mis seab
suurema andmekogumiga vastavusse
väiksema, ettemääratud suurusega andmekogumi
(b) krüptograafiline räsifunktsioon:
- peab olema
(i) ühesuunaline, st
argumendi väärtust ei saa
funktsiooni väärtuse järgi leida
(nõuetest ja keskkonnast sõltuva) mõistliku ajaga
(ii) kollisioonivaba, st
mõistliku ajaga ei saa leida
kaht argumendi väärtust, mis
vastaksid ühele funktsiooni väärtusele
- lisaargumendiks võib olla salajane võti
- peamine rakendusala on
digitaalsignatuuri moodustamine

ISO/IEC 9796, 9798, 10118, 11770, 13888, 15946, 17960, 18014, 18031, 20008, TR 29149, 29167, 29192:
ühesuunaline kollisioonivaba funktsioon,
mis vastendab
bitistringe püsipikkusega bitistringidega

ISO 11568:
ühesuunaline funktsioon,
sealhulgas kollisioonivaba,
mis vastendab
suvalise pikkusega bitistringe
määratud pikkusega bitistringidega

ISO 14641:
matemaatiline algoritm, mis muudab
mõningat liiki andmeid
suhteliselt väikeseks täisarvuks

ISO/IEC 10181, 14776:
matemaatiline funktsioon, mis vastendab
väärtusi suuremast väärtusehulgast
väärtustega väiksemast väärtusehulgast,
kahandades pika väärtuse
lühemaks räsitud väärtuseks

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=1l14lRCl1ls

https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function

https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function

http://www.utdallas.edu/~muratk/courses/crypto07_files/hash.pdf

http://moais.imag.fr/membres/jean-louis.roch/perso_html/COURS/KIOSK-SCCI-SecurityModels/slides/lecture-4-hachage-part2.pdf

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_hash_functions

turvalisus
https://www.venafi.com/blog/what-hashing-function-and-can-it-become-vulnerable

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_of_cryptographic_hash_functions

https://www.eugridpma.org/documentation/hashrat/SHA1Risk.pdf

https://www.embeddedrelated.com/showarticle/535.php

vt ka
- itereeritud räsifunktsioon
- kollisioonivaba räsifunktsioon
- MASH-räsifunktsioonid
- MD5
- plokkšifripõhine räsifunktsioon
- SHA
- SHA-0
- SHA-1
- SHA-2
- universaalne räsifunktsioon
- universaalne ühesuunaline räsifunktsioon