AKIT
English Eesti

digital signature (1)

digitaalsignatuur, digisignatuur

olemus
andmete võltsimatu matemaatiline teisendis:
- võimaldab
----- tõestada andmeallika autentsust
----- kontrollida andmete terviklust
----- tagada sõnumi saatmise salgamatust
- levinud meetodites luuakse
----- ühesuunaliste räsifunktsioonidega ja
----- avaliku võtmega krüptograafiaga
- võib täita allkirja funktsiooni
- Eesti õigusaktides nimetatakse digitaalallkirjaks

ISO 7498, 9798, 13606, 21091, 15945, 17090, 18014, 22600, ISO/TR 17068, ISO/IEC 7816, 11770, 13888, 17960, 18014, 19784, 19790 jt: andmeüksuse lisandandmed või
krüptograafiline teisendus,
mis võimaldavad üksuse saajal
kontrollida selle allikat ja terviklust
ning kaitsta üksust võltsimise eest,
mida saaks sooritada näiteks saaja või kolmas pool

ISO/IEC 2382:
sõnumile lisatud andmed, mis
võimaldavad saajal kontrollida sõnumi päritolu

ISO 14641:
digitaaldokumendile lisatud andmed, mis
võimaldavad kasutajal autentida ta päritolu ja terviklust

ISO 11568:
andmete asümmeetrilise krüptograafilise teisenduse
tulem, mis võimaldab andmete saajal
valideerida nende allikat ja terviklust ning
kaitseb saatjat võltsingute eest,
mida saaks teha saaja või kolmas pool

ISO/TR 13569, ISO 15782, 21188:
andmete krüptograafiline teisendus,
mis andmeüksusega seotult
annab allika autentimise ja andmetervikluse teenuseid
ja võib toetada signeerija salgamatust

ülevaateid
https://www.globalsign.com/en/blog/electronic-signatures-vs-digital-signatures

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature

https://www.signinghub.com/wp-content/uploads/2017/05/Basics-of-Digital-Signatures-and-PKI-s.pdf

https://www.cryptomathic.com/hubfs/Documents/E-Books/Digital_Signatures_for_Dummies.pdf

kirjandust
https://www.signix.com/digital-signature-ebook-downloads

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:20248:ed-1:v1:en

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature+standards

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9796:-2:ed-3:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:9796:-3:ed-2:v2:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14888:-1:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14888:-2:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:14888:-3:ed-4:v1:en
https://www.iso.org/standard/80492.html

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14533:-1:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14533:-2:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14533:-3:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14533:-4:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18370:-1:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:18370:-2:ed-1:v1:en

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:20008:-1:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:20008:-2:ed-1:v2:en
https://www.iso.org/standard/80503.html

turvalisus
https://www.approveme.com/e-signature/top-10-threats-e-signed-documents/

https://romisatriawahono.net/lecture/rm/survey/computer%20vision/Ardieta%20-%20Attach%20on%20Digital%20Signatures%20-%202012.pdf

vt ka
- DDOC
- digiallkiri
- digitaalsignatuuri süsteem
- digitaalsignatuuri võltsimine
- signatuuriskeem
- SK ID Solutions AS