AKIT
English Eesti

digital signature (1)

digitaalsignatuur, digisignatuur

olemus
andmete võltsimatu matemaatiline teisendis:
- võimaldab
----- tõestada andmeallika autentsust
----- kontrollida andmete terviklust
----- tagada sõnumi saatmise salgamatust
- levinud meetoditega luuakse ühesuunaliste räsifunktsioonide ja avaliku võtmega krüptograafia abil
- võib täita allkirja funktsiooni
- Eesti õigusaktides nimetatakse digitaalallkirjaks

ISO 7498, 9798, 13606, 21091, 15945, 17090, 18014, 22600, ISO/TR 17068, ISO/IEC 7816, 11770, 13888, 17960, 18014, 19784, 19790 jt: andmeüksuse lisandandmed või krüptograafiline teisendus, mis võimaldavad üksuse saajal kontrollida selle allikat ja terviklust ning kaitsta üksust (näiteks saaja või kolmanda poole sooritatava) võltsimise eest

ISO/IEC 2382: sõnumile lisatud andmed, mis võimaldavad saajal kontrollida sõnumi päritolu

ISO 14641: digitaaldokumendile lisatud andmed, mis võimaldavad kasutajal autentida ta päritolu ja terviklust

ISO 11568: andmete asümmeetrilise krüptograafilise teisenduse tulem, mis võimaldab andmete saajal valideerida nende allikat ja terviklust ning kaitseb saatjat saaja või kolmandate tehtud võltsingute eest

ISO/TR 13569, ISO 15782, 21188: andmete krüptograafiline teisendus, mis andmeüksusega seotult annab allika autentimise ja andmetervikluse teenuseid ja võib toetada signeerija salgamatust

täpsemalt:
https://www.signinghub.com/wp-content/uploads/2014/10/digital-signature-verification.jpg

https://www.slideshare.net/saurav5884/what-is-digital-signature-presentation