AKIT
English Eesti

non-repudiation (1)

salgamatus

olemus
tõendatav eitamatus, mis põhineb
süsteemi, teenuse või isiku
võimel tõendada
- väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist
- seda tekitanud olemite osalust
- sõnumi saatmise või saamise salgamist
- lausungi, dokumendi või lepingu kehtivuse eitamist

Wiktionary:
1. (law) Assurance that a contract cannot later be denied by either of the parties involved.
2. (telecommunications) Assurance that the claimed sender or recipient is in fact the party who sent or received a given message.


ISO/IEC 27000:
väidetava sündmuse või toimingu
asetleidmise ja seda tekitanud olemite
tõendatavus

ITU-T X.1252:
kaitstus selle eest, et
toimingus osalenud olem eitaks
enda osalemist
toimingus või selle mingis osas

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-repudiation

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.6685&rep=rep1&type=pdf

vt ka
- allika salgamatus
- allika salgamistõrje
- edastuse salgamatus
- edastuse salgamistõrje
- loomise salgamatus
- loomise salgamistõrje
- saamise salgamatus
- saamise salgamine
- saamise salgamistõrje
- saatenõude salgamatus
- saatenõude salgamistõrje
- salgamine
- saatmise salgamatus
- saatmise salgamistõrje
- salgamatuse andmevahetus
- salgamatuse poliitika
- salgamatustalong
- salgamatusteave
- salgamistõrje
- salgamistõrjeteenuse taotleja
- teadmise salgamatus
- teadmise salgamistõrje
- vastuvõtu salgamatus
- vastuvõtu salgamine; saamise salgamine
- vastuvõtu salgamistõrje