AKIT
English Eesti

obfuscation (1)

sogastamine

olemus
andmete või koodi mõistetavuse vähendamine

alaliike
(1a) programmi või skripti muutmine
osaliselt või täielikult loetamatuks
ta talitlust kahjustamata
(näiteks kahjuliku toime varjamiseks)

(1b) sõnastikuründeid raskendav
andmete teisendamine
enne nende räsimist või krüpteerimist

(1c) ründepakettide maskeerimine müraga
nende avastamise takistamiseks võrguliikluses

vt ka
- peitmine (2)
- Unicode attack