AKIT
English Eesti

guideline (2)

suunis

olemus
üldisem soovitus selle kohta, mida teha seatud eesmärkide saavutamiseks:
- muuhulgas üks turvapoliitika elemente

vt ka
- juhend
- juhis