AKIT
English Eesti

downtime (2)

seisuaeg

olemus
ajavahemik, mille kestel seade või süsteem ei tööta,
rikke tõttu või muudel põhjustel
ISO 35106: ajavahemik, mil töö on katkenud

vt ka
- maksimaalne talutav seisuaeg
- rikkeaeg