AKIT
English Eesti

coupling (1)

sidestus

olemus
(1a) kontekstist sõltuv kokkuühenduse viis,
eeskätt elektriline või optiline
näide:
https://image.slidesharecdn.com/inductive-coupling3396/95/inductive-coupling-4-1024.jpg

(1b) süsteemitehnikas
ISO/IEC 15408 jm:
tarkvaramoodulite vahelise
vastastikuse sõltuvuse viis ja määr
ISO/IEC 2382:
moodulitevaheline seos või vastastikune sõltuvus
täpsemalt:
https://www.javatpoint.com/software-engineering-coupling-and-cohesion

vt ka
- andmesidestus
- failisidestus
- juhtimissidestus
- kutsesidestus
- lahtisidestus
- optiline sidestus
- sisusidestus
- stampsidestus
- ühissidestus