AKIT
English Eesti

certificate (1)

sertifikaat

olemus
formaalne dokument
sertifitseerimisorganilt:

(1a) tõendab süsteemi, toote vm
vastavust standardile, eeskirjale vms

(1b) teatav autentsustõend,
vt digitaalsertifikaat

prTS 419221:
elektrooniline atesteering,
seob allkirjakontrolliandmed isikuga
ja kinnitab selle isiku identiteeti,
vastavalt määratlusele
eurodirektiivi 1999/93/EC artiklis 2.4

ISO/IEC 13888:
olemi andmed, mis on
muudetud võltsimatuks
sertifitseerimiskeskuse
privaat- või salajase võtme abil

ISO 11568:
olemi mandaat
sertifitseerimisorganilt,
organi privaatvõtmega signeeritud
ja seeläbi võltsimatu

näiteid
https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-99/EdGerck/certover.pdf

piltlikult
https://akit.cyber.ee/data/iso9001_sertifikaat_est_(2020)_0.1_J-67-17.pdf

https://akit.cyber.ee/data/iso27001_sertifikaat_eng_(2020)_0.1_J-67-19.pdf

vt ka
- ahelsertifitseerimine
- ajavahe sertifikaat
- autentimissertifikaat
- autonoomne autentimissertifikaat
- desertifitseerimine
- digitaalsertifikaat
- direktiivsertifikaat
- endasigneeritud sertifikaat
- EV-sertifikaat, EV-SSL
- hindamissertifikaat
- infoturbe sertifikaat
- juursertifikaat
- keskkindel sertifikaat
- koondsertifikaat
- kõrgkindel sertifikaat
- lihtkindel sertifikaat
- lubasertifikaat
- partneri sertifikaat
- päritolusertifikaat
- pääsusertifikaat
- samasussertifikaat
- sertifikaadi genereerimise rakendus
- sertifikaadi kinnistus
- sertifikaadiladu
- sertifikaadiserver
- sertifikaaditaotlus
- sertifikaadivaba krüptograafia
- sertifitseerimine
- sertifitseerimisdokumendid
- sertifitseerimiskeskus; sertifitseerimisorgan
- sertifitseerimisorgan; sertifitseerimisasutus
- sertifitseerimistava määrang
- sertifitseerimisteenuse tarnija
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed
- sertifitseering
- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon
- sertifitseeritud seade
- sidus autentimissertifikaat
- tippkindel sertifikaat
- turvasertifikaat
- tühistatud sertifikaatide loend, tühistusloend
- tühistusloendi sertifikaat
- tühistussertifikaat
- usaldatav juursertifikaat
- vahesertifikaat
- vastavussertifikaat
- virtuaalsertifikaat
- volitussertifikaat
- võlts sertifitseerimiskeskus
- võtme sertifitseerimine