AKIT
English Eesti

certificate (1)

sertifikaat

olemus
sertifitseerimisorgani väljastatud formaalne dokument, mis tõendab süsteemi, toote vm vastavust teatud välistele (standardi, eeskirja vms) nõuetele, või teatav autentsustõend (vt digitaalsertifikaat), sealhulgas

prTS 419221: elektrooniline atesteering, mis seob allkirjakontrolliandmed isikuga ja kinnitab selle isiku identiteeti (vastavalt määratlusele eurodirektiivi 1999/93/EC artiklis 2.4)

ISO/IEC 13888: olemi andmed, mis on sertifitseerimiskeskuse privaat- või salajase võtmega muudetud võltsimatuks

ISO 11568: olemi mandaat, selle välja andnud sertifitseerimisorgani privaatvõtmega signeeritult ja seeläbi võltsimatu

näiteid
https://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-99/EdGerck/certover.pdf

vt ka
- ahelsertifitseerimine
- ajavahe sertifikaat
- autentimissertifikaat
- autonoomne autentimissertifikaat
- desertifitseerimine
- digitaalsertifikaat
- direktiivsertifikaat
- endasigneeritud sertifikaat
- EV-sertifikaat, EV-SSL
- hindamissertifikaat
- infoturbe sertifikaat
- juursertifikaat
- keskkindel sertifikaat
- koondsertifikaat
- kõrgkindel sertifikaat
- lihtkindel sertifikaat
- lubasertifikaat
- partneri sertifikaat
- päritolusertifikaat
- pääsusertifikaat
- samasussertifikaat
- sertifikaadi genereerimise rakendus
- sertifikaadi kinnistus
- sertifikaadiladu
- sertifikaadiserver
- sertifikaaditaotlus
- sertifikaadivaba krüptograafia
- sertifitseerimine
- sertifitseerimisdokumendid
- sertifitseerimiskeskus; sertifitseerimisorgan
- sertifitseerimisorgan; sertifitseerimisasutus
- sertifitseerimistava määrang
- sertifitseerimisteenuse tarnija
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed
- sertifitseering
- sertifitseeritud hooldusorganisatsioon
- sertifitseeritud seade
- sidus autentimissertifikaat
- tippkindel sertifikaat
- turvasertifikaat
- tühistatud sertifikaatide loend, tühistusloend
- tühistusloendi sertifikaat
- tühistussertifikaat
- usaldatav juursertifikaat
- vahesertifikaat
- vastavussertifikaat
- virtuaalsertifikaat
- volitussertifikaat
- võlts sertifitseerimiskeskus
- võtme sertifitseerimine