AKIT
English Eesti

certification body

sertifitseerimisorgan; sertifitseerimisasutus

sõltumatu kolmas pool, kes hindab ja tõendab süsteemi, toote vm vastavust teatud välistele (standardi, eeskirja vms) nõuetele