AKIT
English Eesti

certification body

sertifitseerimisorgan (2); sertifitseerimisasutus

olemus
sõltumatu kolmas pool,
hindab ja tõendab süsteemi, toote vm
vastavust välistele, st
standardi, eeskirja vms nõuetele

vt ka
- sertifitseerimiskeskus